Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Tworzenie instalatora skryptu agenta — Windows/Linux/macOS

Ten typ wdrożenia agenta jest przydatny, gdy zdalna i lokalna opcja wdrożenia nie odpowiada użytkownikowi. Instalator skryptu agenta można rozesłać pocztą e-mail, aby użytkownicy mogli go wdrożyć. Instalator skryptu agenta można również uruchomić z nośnika wymiennego (np. dysku flash USB).


important

Na komputerze klienckim musi być dostępne połączenie internetowe, aby umożliwić pobranie pakietu instalacyjnego agenta i połączenie z ESET PROTECT On-Prem.

Instalator skryptu agenta dla Windows/macOS/Linux można utworzyć na kilka sposobów:

Szybkie łącza > Wdrażanie agenta

Instalatory > Utwórz instalator > Windows>macOSLinux Najpierw wdróż agenta (instalator skryptu agenta)

Przewodnik ESET PROTECT On-Prem

 

1.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

2.Grupa nadrzędna — wybierz grupę nadrzędną, w której konsola internetowa ESET PROTECT umieści komputer po zainstalowaniu agenta.

Możesz wybrać istniejącą lub utworzyć nową grupę statyczną, do której urządzenie zostanie przypisane po wdrożeniu instalatora.

Wybranie grupy nadrzędnej spowoduje dodanie do instalatora wszystkich polityk zastosowanych do grupy.

Wybranie grupy nadrzędnej nie ma wpływu na lokalizację instalatora. Po utworzeniu instalator jest umieszczany w grupie dostępu bieżącego użytkownika. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

Grupa nadrzędna jest obowiązkowa, jeśli używasz ESET Business Account z witrynami lub ESET MSP Administrator i opcjonalnie używasz ESET Business Account bez witryn.

3.Nazwa hosta serwera (opcjonalnie) — wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera produktu ESET PROTECT. W razie potrzeby możesz określić numeru Portu (domyślnie jest to 2222).


warning

Pole Nazwa hosta serwera nie obsługuje znaków specjalnych, na przykład liter ze znakami diakrytycznymi.

4.Certyfikat równorzędny:

ESET PROTECT certyfikat — certyfikat równorzędny dla instalacji agenta i urzędu certyfikacji ESET PROTECT są wybierane automatycznie. Aby użyć innego certyfikatu, kliknij Opis certyfikatu ESET PROTECT, aby wybrać z menu rozwijanego dostępne certyfikaty.

Certyfikat niestandardowy — jeśli do uwierzytelniania używasz certyfikatu niestandardowego, kliknij Niestandardowy certyfikat > Wybierz i prześlij certyfikat .pfx i wybierz go podczas instalacji agenta. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij Certyfikaty.

Hasło certyfikatu — w razie potrzeby wpisz hasło certyfikatu — jeśli hasło zostało określone podczas instalacji serwera ESET PROTECT (w kroku, w którym utworzono urząd certyfikacji) lub jeśli używasz certyfikatu niestandardowego z hasłem. W przeciwnym razie pozostaw pole Hasło do certyfikatu puste.


warning

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny podczas inicjowania agenta.

5.arrow_down_business Dostosuj więcej ustawień

6.Kliknij Zapisz i pobierz.

7.Rozpakuj pobrany plik archiwum na komputerze klienckim, na którym chcesz wdrożyć agenta ESET Management.

8.Uruchom PROTECTAgentInstaller.bat (Windows) lub skrypt (Linux lub PROTECTAgentInstaller.sh macOS), aby zainstalować agenta. Postępuj zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami instalacji agenta:

Wdrażanie agenta — Windows

Wdrażanie agenta — Linux

Wdrażanie agenta — macOS


note

ESET PROTECT On-Prem obsługuje automatyczne uaktualnianie agentów ESET Management na zarządzanych komputerach.

 

arrow_down_business Wdrażanie z niestandardowej lokalizacji zdalnej

 

arrow_down_business Wdrażanie z lokalnego folderu udostępnionego