Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przewodnik ESET PROTECT On-Prem

Przy pierwszym logowaniu do konsoli internetowej wyświetlany jest Przewodnik ESET PROTECT On-Prem.

Zawiera on podstawowe objaśnienia ważnych elementów konsoli internetowej ESET PROTECT, agenta ESET Management oraz produktów zabezpieczających firmy ESET. Przeczytasz o Panelach kontrolnych, Komputerach, Wykrywaniach, Zadaniach, Politykach, Powiadomieniach i Automatycznych aktualizacjach produktu.

Kliknij opcję Chroń urządzenia w ostatnim kroku Przewodnika ESET PROTECT On-Prem, aby wdrożyć Agentów ESET Management na komputerach w sieci. Instalator agenta można również utworzyć bez użycia kreatora, klikając przycisk Instalatory > Utwórz instalator.

product_tour

Kliknij X, jeśli nie chcesz korzystać z Przewodnika ESET PROTECT On-Prem. Spowoduje to otwarcie konsoli internetowej ESET PROTECT. Prezentacja ESET PROTECT On-Prem nie zostanie wyświetlona przy następnym logowaniu do konsoli internetowej ESET PROTECT.

Aby ponownie uruchomić Przewodnik ESET PROTECT On-Prem, należy kliknąć kolejno information Pomoc > Prezentacja ESET PROTECT On-Prem.


note

Po pierwszym zalogowaniu się do konsoli internetowej ESET PROTECT zaleca się uruchomienie zadania klienta Aktualizacja systemu operacyjnego na komputerze, na którym zainstalowano ESET PROTECT On-Prem, aby zapewnić aktualność systemu operacyjnego (ze względów bezpieczeństwa i wydajności).