Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Powiadomienia

Powiadomienia są niezbędne do śledzenia ogólnego stanu sieci. W przypadku wystąpienia nowego zdarzenia (w zależności od konfiguracji powiadomień) użytkownik zostanie powiadomiony o tym przy użyciu zdefiniowanej metody (w ramach usługi SNMP Trap, w wiadomości e-mail lub w powiadomieniu wysłanym na serwer syslog) i będzie mógł odpowiednio zareagować. Istnieje możliwość skonfigurowania automatycznych powiadomień generowanych w przypadku określonych zdarzeń, takich jak wykrycia, nieaktualne punkty końcowe itp. Więcej informacji na temat określonych powiadomień i ich elementów wyzwalających można znaleźć w sekcji Opis powiadomienia.

notifications

Aby utworzyć nowe powiadomienie, należy kliknąć opcję Nowe powiadomienie u dołu strony.

Wybierz istniejące powiadomienie i kliknij opcję Czynności, aby zarządzać powiadomieniem.

Aby dodać kryteria filtrowania, kliknij opcję Dodaj filtr i wybierz element(y) z listy. Wpisz ciąg wyszukiwania lub wybierz elementy z menu rozwijanego w polach filtru i naciśnij Enter. Aktywne filtry są wyróżnione kolorem niebieskim.

Powiadomienia, użytkownicy i uprawnienia

Używanie powiadomień jest zabronione ze względu na uprawnienia bieżącego użytkownika. W przypadku każdego wykonanego powiadomienia istnieje użytkownik, którego uprawnienia są brane pod uwagę. Użytkownik wykonujący to zawsze osoba, która jako ostatnia edytowała dane powiadomienie. Użytkownik może wyświetlać wyłącznie powiadomienia z grupy, do której ma uprawnienia Odczyt.


important

Aby powiadomienia działały prawidłowo, należy zapewnić użytkownikowi wykonującemu wystarczające uprawnienia do wszystkich przywoływanych obiektów (urządzeń, grup, szablonów). Zazwyczaj są wymagane uprawnienia Odczyt i Użycie. Jeśli użytkownik nie ma tych uprawnień lub je utraci, powiadomienie zakończy się niepowodzeniem. Powiadomienia, które zakończyły się niepowodzeniem, są wyróżnianie i powodują wysłanie wiadomości e-mail z informacją do użytkownika.

Utwórz powiadomienie — użytkownik musi mieć uprawnienie Zapis w odniesieniu do powiadomień we własnej grupie domowej. Nowe powiadomienia są tworzone w grupie domowej danego użytkownika.

Zmodyfikuj powiadomienie — użytkownik musi mieć uprawnienie Zapis w odniesieniu do powiadomień w grupie zawierającej powiadomienie.

Usuń powiadomienie — użytkownik musi mieć uprawnienie Zapis w odniesieniu do powiadomień w grupie zawierającej powiadomienie.


example

Użytkownik Janusz, którego grupa domowa to Grupa Janusza, chce usunąć lub zmodyfikować Powiadomienie 1. Powiadomienie to zostało pierwotnie utworzone przez użytkownika Leszek, dlatego automatycznie znalazło się w grupie domowej Grupa Leszka. Aby Janusz mógł usunąć lub zmodyfikować Powiadomienie 1, należy spełnić następujące warunki:

Użytkownikowi Janusz należy przypisać zestaw uprawnień z uprawnieniem Zapis w odniesieniu do powiadomień

Zestaw uprawnień musi zawierać element Grupa Leszka w obszarze Grupy statyczne

Grupa domowa — Grupa domowa jest automatycznie wykrywana na podstawie przypisanego zestawu uprawnień aktualnie aktywnego użytkownika.


example

Przykładowy scenariusz:

Aktualnie aktywne konto użytkownika ma prawo dostępu do zapisu dla zadania klienta instalacji oprogramowania, a konto użytkownika Grupa domowa to "Department_1". Gdy użytkownik utworzy nowe zadanie klienta instalacji oprogramowania, grupa "Department_1" zostanie automatycznie wybrana jako Grupa domowa dla zadania klienta.

Jeśli wstępnie wybrana grupa domowa nie spełnia oczekiwań, można wybrać grupę domową ręcznie.

Klonowanie i VDI

Są trzy przygotowane powiadomienia do informowania użytkownika o zdarzeniach związanych z klonowaniem; użytkownik może też utworzyć nowe, niestandardowe powiadomienie.

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.