Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Filtry i dostosowanie układu

Konsola internetowa ESET PROTECT umożliwia dostosowanie układu elementów wyświetlanych w głównych sekcjach (np. Komputery i Zadania) na kilka sposobów:

Dodawanie filtra i ustawień wstępnych filtra

Aby dodać kryteria filtrowania, kliknij opcję Dodaj filtr i wybierz element(y) z listy. Wpisz ciąg wyszukiwania lub wybierz elementy z menu rozwijanego w polach filtru i naciśnij Enter. Aktywne filtry są wyróżnione kolorem niebieskim.

Filtry można zapisywać do profilu użytkownika, aby można ich było użyć ponownie w przyszłości. Kliknij ikonę Ustawienia predefiniowane icon_filter, aby zarządzać zestawami filtrów:

Zestawy filtrów

Zapisane filtry. Kliknij jeden z nich, aby go zastosować. Zastosowany filtr jest wyróżniony znacznikiem apply_default. Wybierz Uwzględnij widoczne kolumny, sortowanie i stronicowanie, aby zapisać te parametry do ustawień wstępnych.

save_filter-set Zapisz zestaw filtrów

Zapisz bieżącą konfigurację filtrów jako nowe ustawienia wstępne. Po zapisaniu ustawień wstępnych nie można już edytować konfiguracji filtrów w tych ustawieniach.

manage_filter_sets Zarządzaj zestawami filtrów

Usuń lub zmień nazwę istniejących ustawień wstępnych. Kliknij Zapisz, aby zastosować zmiany do ustawień wstępnych.

clear_filter_values Wyczyść wartości filtra

Kliknij, aby usunąć tylko bieżące wartości z wybranych filtrów. Zapisane ustawienia wstępne nie ulegną zmianie.

remove_filters Usuń filtry

Kliknij, aby usunąć wybrane filtry. Zapisane ustawienia wstępne nie ulegną zmianie.

remove_unused_filters Usuń nieużywane filtry

Usuń pola filtrów bez wartości.

restart_default Resetowanie filtrów domyślnych

Zresetuj panel filtrów i pokaż filtry domyślne.

access_group Przycisk filtra grupy dostępu pozwala użytkownikom na wybieranie grupy statycznej i filtrowanie wyświetlanych obiektów według grupy, w której się znajdują.

Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Układ panelu bocznego

Kliknij ikonęicon_more_verticalobok nazwy sekcji i dostosuj układ panelu bocznego przy użyciu menu kontekstowego (dostępne opcje mogą się różnić w zależności od bieżącego układu):

collapse_menu Ukryj panel boczny

expand_menu Pokaż panel boczny

icon_groups Grupy

icon_groups_and_tags Grupy i tagi

icon_tags Tagi

Jeśli grupy są widoczne, można także wybrać jedną z poniższych opcji:

icon_section_expand Rozwiń wszystko

icon_section_collapse Zwiń wszystko

Zarządzanie tabelą główną

Aby zmienić kolejność kolumn, umieść wskaźnik myszy nad ikoną icon_move_drag obok nazwy kolumny, a następnie przeciągnij i upuść kolumnę. Zobacz też Edytowanie kolumn poniżej.

Aby sortować według pojedynczej kolumny, kliknij nagłówek kolumny, aby posortować wiersze tabeli na podstawie danych w wybranej kolumnie.

Jedno kliknięcie lub dwa kliknięcia powodują sortowanie w kolejności rosnącej (A–Z, 0–9) lub malejącej (Z–A, 9–0).

Mała strzałka przed nagłówkiem kolumny wskazuje typ sortowania.

Zobacz też Sortowanie wielokrotne poniżej.

Kliknij ikonę koła zębatego gear_icon, aby zarządzać tabelą główną:

Czynności

edit_default Edytuj kolumnyUżyj kreatora, aby dostosować (add_new_defaultdodać, delete_defaultusunąć, icon_apply_later_defaulticon_apply_sooner_defaultzmienić kolejność) wyświetlane kolumny. Aby dostosować kolumny, możesz też użyć funkcji przeciągania i upuszczania. Kliknij Resetuj, aby zresetować kolumny tabeli do stanu domyślnego (domyślne dostępne kolumny w kolejności domyślnej).

edit_columns

icon_fit_width Autodopasowanie kolumn — automatyczne dopasowanie szerokości kolumn.

icon_sysinspector_logs Wyświetl czas względny/Wyświetl czas bezwzględny — zmień format wyświetlania danych czasu w tabeli głównej (na przykład Ostatnio połączone w sekcji Komputery lub Wystąpienia w sekcji Wykrycia). Po włączeniu funkcji Wyświetl czas względny najedź kursorem myszy na czas względny w tabeli, aby wyświetlić czas bezwzględny.

Sortowanie tabeli

Resetowanie sortowania — powoduje zresetowanie sortowania kolumn.

Wielokrotne sortowanie — umożliwia sortowanie danych w tabeli po wybraniu wielu (maksymalnie 4) kolumn. Można dostosować następujące parametry każdej kolumny:

oPriorytet sortowania — zmień kolejność kolumn, klikając przycisk Przenieś w górę lub Przenieś w dół (pierwsza kolumna – sortowanie podstawowe, druga kolumna – sortowanie pomocnicze itd.). Po zastosowaniu sortowania wielokrotnego numery indeksów są wyświetlane przed nagłówkami kolumn, co wskazuje priorytet sortowania.

oZachowanie sortowania — wybierz Rosnąco lub Malejąco z menu rozwijanego.

columns_sorting_multiple

 


example

columns_sorting

1 Sortowanie podstawowe — kolumna Nazwa komputera: zastosowane sortowanie rosnące.

2 Sortowanie pomocnicze — kolumna Stan: zastosowane sortowanie malejące jako sortowanie pomocnicze.

Raporty

Wyeksportuj tabelę jako — umożliwia eksport tabeli jako raportu w żądanym formacie pliku. Można wybrać format pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której spodziewasz się tekstu, zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.

Zapisz szablon raportu — umożliwia utworzenie nowego szablonu raportu z tabeli.