Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Konsola internetowa ESET PROTECT

Konsola internetowa ESET PROTECT jest głównym interfejsem umożliwiającym łączenie z serwerem ESET PROTECT. Można ją postrzegać jako panel sterowania — centralne miejsce, z którego można zarządzać wszystkimi programami zabezpieczającymi ESET. Jest to interfejs internetowy, do którego można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej (patrz sekcja Obsługiwane przeglądarki internetowe) z dowolnego miejsca i dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Gdy zalogujesz się do konsoli internetowej po raz pierwszy, pojawi się Przewodnik ESET PROTECT On-Prem.

Elementy standardowego układu konsoli internetowej ESET PROTECT:

Aktualny użytkownik zawsze jest wyświetlany w prawym górnym rogu, gdzie odliczany jest limit czasu jego sesji. W dowolnym momencie można się wylogować, klikając opcję Wyloguj. Po upłynięciu limitu czasu sesji (z powodu braku aktywności użytkownika) użytkownik musi się ponownie zalogować. Aby zmienić Ustawienia użytkownika, kliknij nazwę użytkownika w prawym górnym rogu konsoli internetowej ESET PROTECT.

Menu główne jest zawsze dostępne z lewej strony, z wyjątkiem sytuacji, gdy używany jest kreator. Kliknij expand_menu umożliwia rozwinięcie menu z lewej strony ekranu. Menu można zwinąć, klikając ikonę collapse_menu Zwiń.

W celu uzyskania pomocy podczas pracy z programem ESET PROTECT On-Prem należy kliknąć ikonę Pomoc information w prawym górnym rogu, a następnie kliknąć pozycję Bieżący temat — Pomoc. Zostanie wyświetlone okno pomocy dla bieżącej strony. Kliknij Pomoc > Informacje, aby sprawdzić wersję ESET PROTECT On-Prem i pozostałe informacje.

W górnej części konsoli internetowej ESET PROTECT dostępne jest narzędzie Wyszukiwanie. Wpisz co najmniej 3 i maksymalnie 30 znaków w polu wyszukiwania, aby przeszukać następujące kategorie: Nazwa komputera, Opis komputera, Adres IP komputera, Nazwa grupy statycznej, Przyczyna wykrycia, Użytkownicy komputera, Macierzysta nazwa użytkownika i Nazwa użytkownika domeny. W każdej kategorii można znaleźć maksymalnie 3 wyniki. Kliknij wynik, aby wyświetlić szczegóły, a następnie kliknij opcję Wszystkie wyniki, aby wyświetlić określoną sekcję konsoli internetowej z zastosowanym filtrem kategorii.

Kliknij przycisk Na skróty, aby wyświetlić menu:

Na skróty

Skonfiguruj komputery

Dodaj komputer

Dodaj urządzenie mobilne

Wdrożenie agenta

Dodaj użytkownika komputera

 

Zarządzaj komputerami

Utwórz zadanie klienta.

Tworzenie nowej polityki

Przypisz politykę

 

Stan przeglądu

Generowanie raportów

Komponenty serwera

 

W lewej górnej części ekranu obok nazwy ESET PROTECT On-Prem znajduje się ikona nawigacji po produktach product_navigate, która ułatwia nawigację między ESET PROTECT On-Prem i pozostałymi produktami: ESET Inspect On-Prem, ESET Business Account, ESET MSP Administrator  (możesz zobaczyć odpowiednie produkty na podstawie swojej licencji i praw dostępu)

Ikona Koła zębatego gear_icon zawsze oznacza menu kontekstowe.

Należy kliknąć opcję update_default Odśwież, aby załadować ponownie/odświeżyć wyświetlane informacje.

Przyciski u dołu strony są różne w poszczególnych sekcjach i funkcjach, a ich szczegółowe opisy można znaleźć w odpowiednich rozdziałach.

Konsola internetowa ESET PROTECT informuje administratora o zaktualizowanych umowach licencyjnych użytkownika końcowego zarządzanych produktów zabezpieczających firmy ESET

Kliknij logo ESET PROTECT On-Prem, aby otworzyć ekran Panelu kontrolnego.

dashboard

Obszar Przegląd stanu zawiera informacje umożliwiające jak najlepsze wykorzystanie programu ESET PROTECT On-Prem. Przedstawiono tam zalecane czynności.

fs_getting_to_know_status_overview

Ekrany z drzewami mają specyficzne elementy sterowania. Samo drzewo znajduje się po lewej stronie, a pod nim widoczne są dostępne czynności. Wystarczy kliknąć element, by wyświetlić dostępne dla niego opcje.

Tabele umożliwiają zarządzanie jednostkami w wierszach pojedynczo lub całymi grupami (po zaznaczeniu większej liczby wierszy). Kliknięcie wiersza umożliwia wyświetlenie opcji jednostek znajdujących się w tym wierszu. Dane w tabelach można filtrować i sortować.

computer_new_task

Obiekty w ESET PROTECT On-Prem można edytować za pomocą kreatorów. Wszystkie kreatory mają te cechy:

Kroki ustawione są pionowo, od góry do dołu.

Użytkownik może w dowolnym momencie wrócić do dowolnego kroku.

Ustawienia wymagane (obowiązkowe) zawsze są sygnalizowane wyświetleniem czerwonego wykrzyknika przy odpowiedniej sekcji i poszczególnych ustawieniach.

Nieprawidłowo wprowadzone dane zostają oznaczone w momencie przeniesienia kursora do nowego pola. Zaznaczony jest również krok kreatora zawierający nieprawidłowe dane

Przycisk Zakończ nie jest dostępny, dopóki wszystkie dane nie są prawidłowe.

fs_getting_to_know_web_console_wizard