Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Rozpocznij pracę z programem ESET PROTECT On-Prem

Program ESET PROTECT On-Prem można skonfigurować przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT. Po pomyślnym zainstalowaniu programu ESET PROTECT On-Prem lub wdrożeniu urządzenia wirtualnego ESET PROTECT można nawiązać połączenie z serwerem ESET PROTECT przy użyciu konsoli internetowej ESET PROTECT.

Po pomyślnym zainstalowaniu programu ESET PROTECT On-Prem można przejść do konfiguracji.

Pierwsze kroki po wdrożeniu serwera ESET PROTECT

1.Otwórz konsolę internetową ESET PROTECT w przeglądarce internetowej i zaloguj się.

2.Dodaj licencje do programu ESET PROTECT On-Prem.

3.Dodaj komputery klienckie, serwery i urządzenia mobilne w sieci do struktury programu ESET PROTECT On-Prem.

4.Przypisz wbudowaną politykę Raporty dotyczące aplikacji — Raporty dotyczące wszystkich zainstalowanych aplikacji do wszystkich komputerów.

5.Utwórz grupę dynamiczną dla produktów z produktami domowymi firmy ESET.

6.Usuń aplikacje antywirusowe innych firm przy użyciu zadania Dezinstalacja oprogramowania.

7.Zainstaluj produkty zabezpieczające firmy ESET przy użyciu zadania Instalacja oprogramowania (chyba że zainstalowano agenta przy użyciu instalatora kompleksowego).

8.Przypisz politykę z zalecanymi ustawieniami do wszystkich komputerów z zainstalowanymi produktami zabezpieczającymi firmy ESET. Na przykład do komputerów z systemem Windows i programem ESET Endpoint przypisz wbudowaną politykę Ochrona antywirusowa — Maksymalne bezpieczeństwo — zalecane. Patrz również Zarządzanie produktami Endpoint z poziomu programu ESET PROTECT On-Prem.

process

Dodatkowe zalecane kroki

Zapoznaj się z konsolą internetową ESET PROTECT, ponieważ jest to interfejs służący do zarządzania produktami zabezpieczającymi firmy ESET.

Podczas instalacji tworzone jest domyślne konto administratora. Zalecamy zapisanie poświadczeń konta administratora w bezpiecznym miejscu i utworzenie nowego konta do zarządzania klientami oraz konfigurowania ich uprawnień.


important

Nie zalecamy używania domyślnego konta administratora ESET PROTECT On-Prem jako zwykłego konta użytkownika. Stanowi ono zabezpieczenie na wypadek wystąpienia problemów ze zwykłymi kontami użytkowników lub zablokowania dostępu. Przy użyciu konta administratora można zalogować się, aby rozwiązać takie problemy.

Stan komputerów klienckich w środowisku można monitorować przy użyciu powiadomień i raportów. Można na przykład zdecydować, czy w razie wystąpienia określonych zdarzeń mają być wysyłane powiadomienia czy też mają być wyświetlane lub pobierane raporty.

Aby uniknąć utraty danych, należy regularnie tworzyć kopie zapasowe bazy danych.

Zalecamy wyeksportowanie urzędu certyfikacji serwera i certyfikatów równorzędnych. W przypadku potrzeby ponownej instalacji serwera ESET PROTECT można użyć urzędu certyfikacji i certyfikatów równorzędnych z oryginalnego serwera ESET PROTECT bez konieczności ponownego instalowania agentów ESET Management na komputerach klienckich.

.