Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Eksportowanie klucza publicznego

Aby wyeksportować urząd certyfikacji, kliknij kolejno pozycje Więcej > Urzędy certyfikacji.


note

Aby eksportować klucz publiczny, użytkownik musi mieć uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pełną listą uprawnień.

1.Wybierz z listy urząd certyfikacji, którego chcesz użyć, i zaznacz pole wyboru obok niego.

export_a_public_key

2.Wybierz jedną z opcji eksportu:

a.Wybierz kolejno opcje Czynności > export_default Eksportuj klucz publiczny. Wybierz tę opcję, jeśli chcesz zaimportować klucz publiczny do innej instalacji ESET PROTECT On-Prem (migracja z jednego serwera na inny). Wpisz nazwę klucza publicznego i kliknij opcję Zapisz. Klucz publiczny zostanie wyeksportowany w postaci pliku .der.

b.Wybierz kolejno opcje Czynności > export_default Eksportuj klucz publiczny jako Base64. Możesz skopiować zakodowany ciąg certyfikatu Base64 lub kliknąć przycisk Pobierz, aby pobrać zakodowany certyfikat Base64 jako plik.

export_public_key_cerf

 


important

Usunięcie domyślnego urzędu certyfikacji ESET PROTECT i utworzenie nowego nie będzie miało oczekiwanego skutku. Przed zastąpieniem urzędu certyfikacji należy utworzyć i rozpowszechnić certyfikaty równorzędne podpisane przez nowy urząd certyfikacji. Należy również zmienić certyfikat serwera w Więcej > Ustawienia, a następnie uruchomić ponownie usługę serwera ESET PROTECT.