Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Eksportowanie certyfikatu równorzędnego

Eksportowanie certyfikatów równorzędnych

1.Wybierz z listy certyfikat równorzędny, którego chcesz użyć i zaznacz pole wyboru obok niego.

2.Z menu kontekstowego wybierz opcję Eksportuj. Certyfikat zostanie wyeksportowany (wraz z kluczem prywatnym) w postaci pliku .pfx. Wpisz nazwę certyfikatu i kliknij przycisk Zapisz.

Wyeksportuj jako Base64 z certyfikatów równorzędnych

Certyfikaty dla komponentów są dostępne w konsoli internetowej ESET PROTECT. Aby skopiować zawartość certyfikatu w formacie Base64, kliknij kolejno polecenia Więcej > Certyfikaty równorzędne, a następnie wybierz certyfikat i kliknij polecenie Wyeksportuj jako Base64. Możesz także pobrać certyfikat kodowany za pomocą Base64 jako plik. Powtórz ten krok w przypadku pozostałych certyfikatów komponentów, a także w przypadku urzędu certyfikacji.

export_public_key_cerf


note

Aby eksportować certyfikaty, użytkownik musi mieć uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z pełną listą uprawnień.