Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Rejestracja urządzenia

Program ESET PROTECT On-Prem oraz produkty zabezpieczające firmy ESET zainstalowane na urządzeniach mobilnych umożliwiają zarządzanie tymi urządzeniami. Aby rozpocząć zarządzanie urządzeniami mobilnymi, należy zarejestrować je w programie ESET PROTECT On-Prem (nie jest już konieczne wprowadzanie numeru IMEI ani innych numerów identyfikacyjnych).

Poniżej znajduje się diagram przedstawiający komunikację urządzenia mobilnego z Modułem zarządzania urządzeniami mobilnymi podczas procesu rejestracji:

MD_enrollment_diagram

Diagram wskazuje, kiedy można zarejestrować, ponownie zarejestrować lub wyrejestrować urządzenie, oraz wyjaśnia różnice między urządzeniami zarządzanymi a niezarządzanymi.

MD_enroll

Rejestracja: Zarejestrować można wyłącznie urządzenie, którym nie zarządza narzędzie MDM. W takim przypadku urządzenie nie znajduje się w sekcji Komputery. Usunięcie urządzenia z konsoli internetowej nie powoduje, że staje się ono niezarządzane — urządzenie takie pojawi się w konsoli internetowej po pomyślnej replikacji. Urządzenie można usunąć ze stanu zarządzanego tylko przy użyciu procesu wyrejestrowywania. Każdy token rejestracji jest unikatowy i można go użyć tylko raz. Wykorzystanego tokenu nie można użyć ponownie.

Ponowna rejestracja: Ponowną rejestrację można wykonać tylko w przypadku urządzenia zarządzanego. Token ponownej rejestracji zawsze różni się od tokenu rejestracji i również można go użyć tylko raz.
Aby ponownie zarejestrować urządzenie, otwórz sekcję Komputery i wybierz urządzenie mobilne, które chcesz ponownie zarejestrować. Otwórz menu Komputer i wybierz kolejno opcje Urządzenia mobilne > Zarejestruj ponownie.

Wyrejestrowanie: Wyrejestrowanie to właściwa procedura anulowania zarządzania urządzeniem. Do wyrejestrowywania służy zadanie klienta Zatrzymanie zarządzania. Jeśli urządzenie nie odpowie na żądanie, jego rzeczywiste usunięcie może potrwać do 3 dni. Jeśli chcesz usunąć urządzenie tylko po to, aby je ponownie zarejestrować, zamiast wyrejestrowywania użyj procedury ponownej rejestracji.


note

Wykonaj te instrukcje, aby przeprowadzić rejestrację urządzenia z systemem iOS w usłudze Apple Business Manager (ABM).

Urządzenia mobilne można rejestrować w sekcji Komputery lub Więcej > Grupy. Wybierz grupę statyczną, do której chcesz dodać urządzenia mobilne, kliknij kolejno pozycje Dodaj urządzenie > Urządzenia mobilne, a następnie wybierz jedną z następujących metod rejestracji:

Android lub iOS/iPadOS — istnieją dwie metody rejestracji:

oWyślij wiadomość e-mail – Masowa rejestracja urządzeń mobilnych przez e-mail. Ta opcja sprawdza się najlepiej w przypadku rejestracji dużej liczby urządzeń mobilnych lub w przypadku istniejących urządzeń mobilnych, do których użytkownik nie ma fizycznego dostępu. Skorzystanie z tej opcji wymaga interakcji użytkownika/właściciela urządzenia mobilnego.

oZeskanuj kod QR — rejestracja pojedynczego urządzenia mobilnego. Można zarejestrować jedno urządzenie mobilne naraz i konieczne jest powtórzenie tej samej procedury w odniesieniu do każdego urządzenia. Zalecamy korzystanie z tej opcji tylko w przypadku mniejszej liczby urządzeń mobilnych do zarejestrowania. Ta opcja jest przydatna, gdy administrator nie chce, aby użytkownicy lub właściciele urządzeń mobilnych wykonywali jakieś działania, i chce samodzielnie przeprowadzić rejestrację. Z tej opcji można również skorzystać w celu zarejestrowania nowych urządzeń mobilnych, które zostaną przekazane użytkownikom po skonfigurowaniu.

Indywidualna rejestracja jako właściciel urządzenia (tylko Android 7 i nowszy) — pojedyncza rejestracja urządzenia mobilnego tylko dla urządzeń z systemem Android. Można zarejestrować jedno urządzenie mobilne naraz i konieczne jest powtórzenie tej samej procedury w odniesieniu do każdego urządzenia mobilnego. Procedura rejestracji jest możliwa tylko w przypadku urządzeń mobilnych, które są nowe („z pudełka”) albo po czyszczeniu/przywróceniu do ustawień fabrycznych. Procedura rejestracji zapewni administratorowi podwyższone uprawnienia zarządzania przewyższające uprawnienia zarządzania użytkownika urządzenia mobilnego.