Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Kreator polityk

Polityki są grupowane/kategoryzowane według produktu firmy ESET. Obszar Wbudowane polityki zawiera wstępnie zdefiniowane polityki, natomiast w obszarze Niestandardowe polityki są wyświetlane kategorie wszystkich polityk utworzonych ręcznie.

Przy użyciu polityk można skonfigurować produkt firmy ESET w taki sam sposób, w jaki można to zrobić w oknie Ustawienia zaawansowane w graficznym interfejsie użytkownika danego produktu. W przeciwieństwie do polityk w usłudze Active Directory, w politykach ESET PROTECT On-Prem nie można zapisywać skryptów ani serii poleceń.

Wpisz odpowiedni ciąg, aby wyszukać element w obszarze Ustawienia zaawansowane (na przykład HIPS). Zostaną wyświetlone ustawienia HIPS. Po kliknięciu ikony information w prawym górnym rogu zostanie wyświetlona strona pomocy online dotycząca danego ustawienia.

policies_manage

Filtry i dostosowanie układu

Można dostosować bieżący widok ekranu konsoli internetowej:

Zarządzanie panelem bocznym i tabelą główną.

Dodawanie filtrów i ustawień wstępnych filtra. Za pomocą tagów można filtrować wyświetlane elementy.

Tworzenie nowej polityki

1.Kliknij kolejno pozycje Czynności >Nowa.

2.Wprowadź podstawowe informacje dotyczące polityki, takie jak nazwa i opis (opcjonalnie). Kliknij opcję Wybierz tagi, aby przypisać tagi.

3.Wybierz odpowiedni produkt w sekcji Ustawienia.

4.Użyj flag, aby dodać ustawienia, które będą obsługiwane przez politykę.

5.Określ klienty, które otrzymają tę politykę. Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz komputer, do którego chcesz zastosować politykę i kliknij przycisk OK.

6.Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ.