Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Aktualizacja składników innych firm

Oprócz składników ESET program ESET PROTECT On-Prem używa składników innych firm, które mogą stać się nieaktualne i wymagać ręcznej aktualizacji.

W konsoli internetowej ESET PROTECT kliknij pozycję Szybkie łącza > Składniki serwera, aby wyświetlić składniki innych firm, dla których dostępna jest nowsza wersja.


note

Zalecamy jak najszybsze zainstalowanie najnowszej wersji składników innych firm. Najnowsza dostępna wersja może się różnić w zależności od systemu operacyjnego użytego do uruchomienia serwera ESET PROTECT.

Urządzenie wirtualne ESET PROTECT nie zgłasza dostępnych uaktualnień składników innych firm.

Konsola internetowa ESET PROTECT zaleca uaktualnienie dla wersji wcześniejszych niż wymienione poniżej:

Komponent stron trzecich:

Wersja:

Uwagi:

Uaktualnij instrukcje

Microsoft SQL Server

2019 (wersja 15.0.4335.1)

Określ swoją wersję i edycję programu SQL Server Database Engine i zainstaluj najnowszą aktualizację zbiorczą.

Serwer bazy danych

MySQL

8.0.0.0

Kliknij opcję Pomoc > Informacje w konsoli internetowej ESET PROTECT, aby wyświetlić zainstalowaną wersję bazy danych.

Serwer bazy danych

System operacyjny

Windows Server 2016

ESET PROTECT On-Prem nie zgłasza dostępnych aktualizacji dla systemu Linux.

System operacyjny

Apache Tomcat

9.0.82

Określ zainstalowaną wersję Apache Tomcat:

Windows — przejdź do C:\Program Files\Apache Software Foundation\[ Tomcat folder ]\ i otwórz plik RELEASE-NOTES w edytorze tekstu i sprawdź numer wersji.

Linux — uruchom polecenie terminal: tomcat version

Apache Tomcat

Java

17.0

Określ zainstalowaną wersję Java:

Windows — otwórz wiersz polecenia i uruchom: java -version

Linux — uruchom polecenie terminal: java -version

Java Runtime Environment

Apache HTTP Proxy

-


important

Apache HTTP Proxy użytkownicy

Zaczynając od ESET PROTECT On-Prem 10.0, ESET Bridge zastępuje Apache HTTP Proxy. Apache HTTP Proxy osiągnął ograniczone wsparcie. Jeśli używasz programu Apache HTTP Proxy, zalecamy migrację do programu ESET Bridge.

Migracja do ESET Bridge


warning

Składnik/łącznik do zarządzania urządzeniami mobilnymi ESET PROTECT (MDM/MDC) (tylko lokalne) został wycofany w styczniu 2024 r. Więcej informacji. Zalecamy MDM w chmurze.