Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Wdrażanie lokalne

Ta metoda wdrażania jest przeznaczona do obsługi instalacji na miejscu. Należy utworzyć lub pobrać pakiet instalacyjny i umieścić go w folderze udostępnionym, rozdystrybuować go przy użyciu dysku flash lub rozesłać pocztą e-mail.


important

Pakiet instalacyjny musi zostać zainstalowany przez administratora lub użytkownika z uprawnieniami administratora.


note

Wdrożenie lokalne zalecane jest wyłącznie w przypadku niewielkich sieci (do 50 komputerów). W przypadku większych sieci można wdrożyć agenta ESET Management przy użyciu obiektu GPO oraz programu SCCM.

Wdrażanie lokalne można przeprowadzić na trzy sposoby:

Tworzenie instalatora agenta i produktu zabezpieczającego ESET (Tylko system Windows)

Tworzenie instalatora skryptu agenta (Windows, Linux, macOS)

Pobieranie agenta z witryny internetowej firmy ESET (Windows, Linux, macOS)

Wdrażanie lokalne i uprawnienia

Aby uzyskać więcej informacji na temat zezwalania użytkownikom na lokalne wdrażanie ESET Management Agent, należy postępować według instrukcji w niniejszym przykładzie.


note

Należy pamiętać, że podczas tworzenia instalatorów użytkownik będzie mógł pracować z certyfikatami. Użytkownik musi mieć przypisane uprawnienie Użycie do obszaru Certyfikaty z dostępem do grupy statycznej zawierającej certyfikaty. W celu umożliwienia wdrażania agenta ESET Management należy przypisać uprawnienie Użycie do urzędu certyfikacji, który wydał rzeczywisty certyfikat serwera. Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania dostępem do certyfikatów i urzędów certyfikacji znajdują się w tym przykładzie. Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień dostępu, należy zapoznać się z listą uprawnień.