Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Ustawienia polityki komponentu ESET Rogue Detection Sensor

Można zmienić sposób działania komponentu ESET RD Sensor za pomocą polityki. Zazwyczaj ma to miejsce w celu zmiany ustawień filtrowania adresów. Na przykład można wyłączyć z wykrywania określone adresy na czarnej liście.

Aby edytować politykę lub utworzyć nową politykę, kliknij opcję Polityki i rozwiń pozycję Niestandardowe polityki.

Filtry

IPv4 Filtr

Włącz filtrowanie adresów IPv4 — włączenie filtrowania powoduje, że wykrywane są tylko komputery, których adresy IP znajdują się na białej liście filtra adresów IPv4 lub tylko komputery, które nie znajdują się na czarnej liście.

Filtry — określ listę do użycia (Biała lista lub Czarna lista).

Lista adresów IPv4 — kliknij opcję Edytuj listę adresów IPv4, aby dodać lub usunąć adresy z listy.

MAC — filtr prefiksów adresów

WłączMAC filtrowanie prefiksów adresów — włączenie filtrowania powoduje, że wykrywane są tylko komputery, których adresy (xx:xx:xx) prefiksu adresu MAC znajdują się na liście adresów MAC lub tylko komputery, które nie znajdują się na czarnej liście.

Tryb filtrowania — określ listę do użycia (Biała lista lub Czarna lista).

Lista prefiksów adresów MAC — kliknij opcję Edytuj listę prefiksów adresów MAC, aby dodać lub usunąć prefiksy z listy.

Wykrycie

Aktywne wykrywanie — Włączenie tej opcji umożliwia narzędziu RD Sensor aktywne wyszukiwanie komputerów w sieci lokalnej. Może to poprawić jakość wyników wyszukiwania, lecz również wyzwolić ostrzeżenia zapory na niektórych komputerach.

Porty wykrywania systemu operacyjnego — narzędzie RD Sensor używa wstępnie skonfigurowanej listy portów do wyszukiwania komputerów w sieci lokalnej. Listę portów można edytować.

Ustawienia zaawansowane

Weź udział w programie udoskonalania produktu — włącz lub wyłącz przesyłanie raportów o awariach i anonimowych danych telemetrycznych do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

Przypisywanie

Określ klienty, które otrzymają tę politykę. Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz komputer, do którego chcesz zastosować politykę i kliknij przycisk OK.

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij przycisk Zakończ.