Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Pobieranie agenta z witryny internetowej firmy ESET

Pakiet instalacyjny agenta ESET Management można pobrać z witryny internetowej firmy ESET. Należy wybrać odpowiedni pakiet w zależności od systemu operacyjnego komputera klienckiego:

Wspomagana instalacja serwerowa oraz instalacja offline w systemie Linux

macOS

Windows

oWspomagana instalacja serwerowa — przy użyciu pakietu instalacyjnego agenta certyfikaty pobierane są automatycznie z serwera ESET PROTECT (zalecana metoda wdrażania lokalnego).

 


important

Nie można używać użytkownika z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym w instalacjach wspomaganych przez serwer.

Aby zezwolić innemu użytkownikowi na wykonywanie wspomaganej instalacji serwerowej, należy ustawić następujące uprawnienia:

oUżytkownik musi mieć uprawnienie Użycie w odniesieniu do urzędu certyfikacji, który podpisał certyfikat równorzędny serwera oraz uprawnienie Użycie do co najmniej jednego certyfikatu równorzędnego. Jeśli taki certyfikat nie istnieje, użytkownik będzie potrzebować uprawnienia Zapis, aby utworzyć nowy certyfikat.

oUprawnienie Zapis do grupy statycznej, do której użytkownik chce dodać komputer.

 

oInstalacja offline — przy użyciu pakietu instalacyjnego agenta. Należy ręcznie wyeksportować certyfikaty i użyć ich w tej metodzie wdrażania.

Na komputerze klienckim należy zapoznać się z dziennikiem stanu (lokalizacja: C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs\status.html), aby sprawdzić, czy agent ESET Management działa prawidłowo.

 


note

W razie wystąpienia problemów z agentem (np. braku połączenia z serwerem ESET PROTECT) informacje można znaleźć w części Rozwiązywanie problemów.