Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Wdrażanie agenta za pomocą GPO lub SCCM

Oprócz lokalnego wdrożenia można również użyć narzędzi do zarządzania, takich jak obiekt GPO (Group Policy Object), narzędzie SCCM (Software Center Configuration Manager), Symantec Altiris lub Puppet w celu zdalnego wdrożenia agenta.

Użyj tej opcji do masowego wdrażania agenta ESET Management na komputerach klienckich.

Można utworzyć skrypt GPO/SCCM do wdrożenia agenta w systemie Windows za pomocą funkcji Szybkie łącza > Wdrażanie agenta lub Instalatory > Utwórz instalatora.

1.Kliknij Windows > Użyj GPO lub SCCM na potrzeby wdrażania.

2.Zaznacz pole wyboru Weź udział w programie udoskonalania produktu, aby wysyłać anonimowe dane telemetryczne i raport o awariach do firmy ESET (wersja i typ systemu operacyjnego, wersja produktu ESET i inne informacje specyficzne dla produktu).

3.Grupa nadrzędna — wybierz grupę nadrzędną, w której konsola internetowa ESET PROTECT umieści komputer po zainstalowaniu agenta.

Możesz wybrać istniejącą lub utworzyć nową grupę statyczną, do której urządzenie zostanie przypisane po wdrożeniu instalatora.

Wybranie grupy nadrzędnej spowoduje dodanie do instalatora wszystkich polityk zastosowanych do grupy.

Wybranie grupy nadrzędnej nie ma wpływu na lokalizację instalatora. Po utworzeniu instalator jest umieszczany w grupie dostępu bieżącego użytkownika. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika.

Grupa nadrzędna jest obowiązkowa, jeśli używasz ESET Business Account z witrynami lub ESET MSP Administrator i opcjonalnie używasz ESET Business Account bez witryn.

4.Nazwa hosta serwera (opcjonalnie) — wpisz nazwę hosta lub adres IP serwera produktu ESET PROTECT. W razie potrzeby możesz określić numeru Portu (domyślnie jest to 2222).


warning

Pole Nazwa hosta serwera nie obsługuje znaków specjalnych, na przykład liter ze znakami diakrytycznymi.

5.Certyfikat równorzędny:

ESET PROTECT certyfikat — certyfikat równorzędny dla instalacji agenta i urzędu certyfikacji ESET PROTECT są wybierane automatycznie. Aby użyć innego certyfikatu, kliknij Opis certyfikatu ESET PROTECT, aby wybrać z menu rozwijanego dostępne certyfikaty.

Certyfikat niestandardowy — jeśli do uwierzytelniania używasz certyfikatu niestandardowego, kliknij Niestandardowy certyfikat > Wybierz i prześlij certyfikat .pfx i wybierz go podczas instalacji agenta. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij Certyfikaty.

Hasło certyfikatu — w razie potrzeby wpisz hasło certyfikatu — jeśli hasło zostało określone podczas instalacji serwera ESET PROTECT (w kroku, w którym utworzono urząd certyfikacji) lub jeśli używasz certyfikatu niestandardowego z hasłem. W przeciwnym razie pozostaw pole Hasło do certyfikatu puste.


warning

Hasło do certyfikatu nie może zawierać następujących znaków: " \ Znaki te powodują błąd krytyczny podczas inicjowania agenta.

6.arrow_down_business Dostosuj więcej ustawień

7.Kliknij opcję Zakończ.

8.Pobierz skrypt GPO/SCCM i instalatory agenta (32-bit, 64-bit, ARM64). Alternatywnie można pobrać pliki instalatora Agenta .msi zestrony pobierania ESET — sekcja instalatorów autonomicznych.

Kliknij odpowiednie łącze poniżej, by zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami dla tych dwóch popularnych metod zdalnego wdrożenia agenta ESET Management:

Wdrożenie agenta ESET Management przy użyciu obiektu GPO (Group Policy Object) — ten artykuł bazy wiedzy może nie być dostępny w Twoim języku.

Wdrożenie agenta ESET Management przy użyciu narzędzia SCCM (System Center Configuration Manager)