Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Wdrażanie agenta — Linux

Wymagania wstępne

Komputer musi być dostępny w sieci.

Zalecamy korzystanie z najnowszej wersji programu OpenSSL1.1.1. Agent ESET Management obsługuje OpenSSL 3.x. Najniższa obsługiwana wersja biblioteki OpenSSL w systemie Linux to openssl-1.0.1e-30. Jednocześnie w systemie może być zainstalowanych więcej wersjiOpenSSL. Co najmniej jedna obsługiwana wersja musi być zainstalowana w systemie.

oAby pokazać bieżącą wersję domyślną, możesz użyć polecenia openssl version.

oMożesz też wyświetlić wszystkie wersje biblioteki OpenSSL zainstalowane w systemie. W tym celu sprawdź końcówki nazw plików wyświetlonych przy użyciu polecenia sudo find / -iname *libcrypto.so*

oMożna sprawdzić zgodność klienta Linux przy pomocy następującego polecenia: openssl s_client -connect google.com:443 -tls1_2


important

OpenSSL 3.x obsługa

Agent ESET Management obsługuje OpenSSL 3.x.

Serwer/MDM ESET PROTECT nie obsługuje OpenSSL 3.x natywnie, ale można włączyć obsługę OpenSSL 3.x dla ESET PROTECT On-Prem.

Zainstaluj pakiet lshw na komputerze klient/serwer z systemem Linux, aby agent ESET Management poprawnie raportował spis sprzętu.

Dystrybucja Linuksa

Polecenie terminala

Debian, Ubuntu

sudo apt-get install -y lshw

Red Hat, CentOS, RHEL

sudo yum install -y lshw

OpenSUSE

sudo zypper install lshw

W przypadku systemu Linux CentOS zalecamy zainstalowanie pakietu policycoreutils-devel. Aby zainstalować pakiet, należy uruchomić polecenie:

yum install policycoreutils-devel

Instalacja

Przeprowadź instalację komponentu agenta ESET Management w systemie Linux przy użyciu polecenia w terminalu.


important

Protokół komunikacji między agentem a serwerem ESET PROTECT nie obsługuje uwierzytelniania. Żadne rozwiązanie proxy używane do przekazywania komunikacji agenta na serwer ESET PROTECT i wymagające uwierzytelniania nie będzie działać.

Wykonaj poniższe czynności, aby zainstalować agenta na stacji roboczej z systemem Linux.

1.Pobierz skrypt instalatora agenta na komputer kliencki.

2.Wyodrębnij plik .sh z archiwum .gz: tar -xvzf PROTECTAgentInstaller.tar.gz

3.Ustaw plik instalacyjny agenta ESET Management .sh jako plik wykonalny: chmod +x PROTECTAgentInstaller.sh

4.Uruchom plik .sh lub uruchom polecenie terminalu: sudo ./PROTECTAgentInstaller.sh

5.Po wyświetleniu monitu wpisz hasło administratora lokalnego i naciśnij Enter.

6.Po zakończeniu instalacji agenta uruchom następujące polecenie w oknie Terminal, aby sprawdzić, czy agent jest uruchomiony: sudo systemctl status eraagent

7.Komputer z zainstalowanym agentem pojawi się w konsoli internetowej ESET PROTECT i można nim zarządzać za pomocą programu ESET PROTECT On-Prem.


important

Jeśli komputer z zainstalowanym agentem nie pojawia się w programie ESET PROTECT On-Prem, wybierz funkcję rozwiązywanie problemów.


note

ESET PROTECT On-Prem obsługuje automatyczne uaktualnianie agentów ESET Management na zarządzanych komputerach.