Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Funkcje ESET PROTECT On-Prem dla użytkowników MSP

ESET PROTECT On-Prem oferuje zestaw ulepszeń przeznaczonych dla użytkowników MSP. Wszystkie funkcje związane z MSP są włączane po zaimportowaniu konta EMA 2 do ESET PROTECT On-Prem.

Kreator konfiguracji klienta

Kluczową funkcją MSP w programie ESET PROTECT On-Prem jest konfiguracja klienta MSP. Ta funkcja ułatwia tworzenie użytkowników i dostosowanego instalatora agenta ESET Management dla klienta.

Drzewo MSP

Po zaimportowaniu konta EMA 2 program ESET PROTECT On-Prem synchronizuje się z Portalem MSP firmy ESET (EMA 2) i tworzy drzewo MSP.  Drzewo MSP to struktura w menu Komputery, która reprezentuje strukturę firm na Twoim koncie EMA 2. Elementy w drzewie MSP używają innych ikon niż standardowe urządzenia i grupy ESET PROTECT On-Prem. Struktury drzewa MSP nie można modyfikować w konsoli internetowej. Dopiero po usunięciu konta EMA 2 z obszaru Zarządzanie licencjami można rozpocząć edytowanie i usuwanie klientów z drzewa. Zawieszenie firmy w EMA 2 nie powoduje jej usunięcia z drzewa MSP w programie ESET PROTECT On-Prem.

msp_tree

Grupa Udostępniane obiekty

Po zsynchronizowaniu konta MSP program ESET PROTECT On-Prem tworzy drzewo MSP. Istnieje jedna grupa dostępu Udostępniane obiekty dla każdego MSP i Menedżera MSP. Grupa dostępu ustawia grupę statyczną obiektu i dostęp do obiektu na podstawie praw dostępu użytkownika. Nie można przechowywać komputerów w Obiektach udostępnionych. Obiekty udostępnione nie są widoczne w obszarze Grupy w menu Komputery. MSP mogą udostępniać obiekty takie jak polityki i zadania przy użyciu grupy dostępu Udostępniane obiekty.

Każdy użytkownik MSP utworzony za pośrednictwem kreatora konfiguracji firmy ma uprawnienia dostępu Odczyt i Użycie do wszystkich grup Udostępnione obiekty powyżej użytkownika. Aby wyświetlić listę grup dostępu, można sprawdzić zestawy uprawnień przypisane do użytkownika. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp tylko do znajdujących się powyżej grup Udostępnione obiekty, a nie do grup równoległych Menedżerów MSP.

msp_shared_schema

Klienci zarządzani

Po zsynchronizowaniu konta MSP użytkownik MSP może zobaczyć listę zarządzanych klientów w sekcji Zarządzani klienci w msp_customer_normal menu głównym ESET PROTECT On-Prem.

ESET PROTECT certyfikaty i MSP

Po zaimportowaniu konta EMA 2 w programie ESET PROTECT On-Prem serwer ESET PROTECT tworzy nowyurząd certyfikacji MSP. Urząd certyfikacji MSP jest przechowywany w grupie statycznej Udostępniane obiekty poniżej grupy głównej MSP. Istnieje tylko jeden urząd certyfikacji MSP, nawet jeśli zaimportowano wiele kont. Jeśli usuniesz urząd certyfikacji MSP, ESET PROTECT On-Prem tworzy nowy urząd certyfikacji MSP po wykonaniu następnej synchronizacji z serwerami licencji. Synchronizacja jest wykonywana automatycznie raz dziennie.

ESET PROTECT On-Prem tworzy nowy równorzędny certyfikat agenta po skonfigurowaniu firmy przy użyciukreatora konfiguracji klienta. Urząd certyfikacji MSP podpisuje takie certyfikaty równorzędne. Każdy certyfikat jest oznaczony nazwą firmy. Utworzenie oddzielnego certyfikatu dla każdej firmy podnosi ogólne bezpieczeństwo.

Jeśli usuniesz urząd certyfikacji, wszystkie komputery używające certyfikatów podpisanych przez ten urząd certyfikacji utracą możliwość połączenia z serwerem ESET PROTECT. Będzie konieczne ponowne ręczne wdrożenie agenta ESET Management.

MSP w obszarze Przegląd stanu

Dostęp do nowego kafelka MSP można uzyskać w obszarze Przegląd stanu po zaimportowaniu konta EMA2. Kafelek MSP wyświetla podstawowe informacje na temat Twojego konta.