Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Klienci zarządzani


important

Sekcja msp_customer_normal Klienci zarządzani w menu głównym ESET PROTECT On-Prem jest dostępna tylko dla użytkowników dostawcy usług zarządzanych (MSP).

W sekcji msp_customer_normal Klienci zarządzani użytkownik MSP może zobaczyć listę zarządzanych klientów:

Kliknij nazwę klienta, aby wyświetlić szczegóły klienta — są to szczegóły grupy statycznej, ponieważ grupy statyczne w ESET PROTECT On-Prem reprezentują klientów

Kliknij liczbę w tabeli, aby uzyskać szczegółowe informacje o urządzeniach, wykrytych (nierozwiązanych) i licencjach klienta

Możesz dostosować tabelę główną (dostosować widoczne kolumny, dodać lub usunąć kolumny).

Filtrowanie zarządzanych klientów

Możesz filtrować zarządzanych klientów według nazwy klienta:

W sekcji msp_customer_normal Klienci zarządzaniAby dodać kryteria filtrowania, kliknij opcję Dodaj filtr i wybierz element(y) z listy. Wpisz ciąg wyszukiwania lub wybierz elementy z menu rozwijanego w polach filtru i naciśnij Enter. Aktywne filtry są wyróżnione kolorem niebieskim. Można również użyć predefiniowanych ustawień filtrów

W innych sekcjach konsoli internetowej —pulpit nawigacyjny podczas planowania lub generowania raportu