Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz kategorię
Wybierz temat

Przechodzenie do szczegółów

Możesz użyć funkcji analizy panelu kontrolnego, aby zapoznać się ze szczegółowymi danymi. Umożliwia ona dokonanie interaktywnego wyboru określonych elementów z podsumowania i wyświetlenie ich szczegółowych danych. Przypomina to wykonanie zbliżenia badanego elementu przez przechodzenie od informacji zawartych w podsumowaniu do szczegółów, by uzyskać dalsze informacje o konkretnym elemencie. Zwykle występuje wiele warstw, które można poddać bardziej szczegółowej analizie.

Dostępnych jest kilka opcji analizy:

Wyświetlenie opcji Szczegółowe informacje — nazwa i opis komputera, nazwa grupy statycznej itd. Wyświetlenie oryginalnych (niezagregowanych) danych dotyczących klikniętego wiersza.

Wyświetlenie opcji Tylko „Wartość” — włącza pokazywanie tylko danych z wybranym poziomem ważności: informacje, krytyczne, zagrożenie bezpieczeństwa, powiadomienie dotyczące bezpieczeństwa itd.

Rozwinięcie kolumnywartość” — powoduje wyświetlenie informacji zagregowanych (zwykle liczby lub sumy). Jeśli na przykład w kolumnie jest tylko liczba, to kliknięcie opcji Rozwinięcie kolumny Komputer spowoduje wyświetlenie wszystkich danych szczegółowych dotyczących komputerów.

Wyświetlenie opcji Na stronie komputery (wszystko) — przekierowanie na stronę Komputery (wyświetlenie wyników dotyczących tylko 100 elementów).

Czynności wykonywane jednym kliknięciem

Raporty z informacją o wykrytych problemach zawierają dodatkowe opcje analizy dostępne po kliknięciu pozycji w tabeli/na wykresie:

Zadanie rozwiązania wybranego alertu” — można rozwiązać alert, wybierając sugerowane zadanie, które zostanie niezwłocznie uruchomione.

Jeśli alertu nie można rozwiązać przy użyciu zadania, ale można to zrobić przy użyciu ustawienia polityki, wyświetlane są następujące opcje:

oZarządzanie politykami

oNowa polityka

Przeszukaj Internet — wywołuje wyszukiwanie Google dla wybranego alertu. Możesz użyć tej opcji, jeśli nie ma sugerowanego rozwiązania (zadanie lub ustawienie polityki) dla wybranego alertu.


note

Wyniki uzyskane w ramach przechodzenia do szczegółów innych raportów obejmują tylko 1000 pierwszych elementów.

Aby wygenerować i pobrać raport, należy kliknąć opcję Wygeneruj i pobierz. Można wybrać format pliku .pdf lub .csv. Plik CSV jest odpowiedni wyłącznie w przypadku danych tabelarycznych i używa znaku ; (średnik) jako separatora) Jeśli pobierzesz raport w formacie CSV i zobaczysz liczby w kolumnie, w której spodziewasz się tekstu, zalecamy pobranie raportu w formacie PDF, aby zobaczyć wartości tekstowe.

drilldown_computer_expand

drilldown_computer_all