ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı taraması


note

Microsoft Exchange Server 2010 sürümü kullanıyorsanız, Posta kutusu veri tabanı koruması ve İsteğe bağlı veri tabanı taraması arasında seçim yapabilirsiniz. Ancak tek seferde bunlardan yalnızca bir koruma türü etkin olabilir. İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı taraması kullanmaya karar verirseniz, Sunucu altındaki Gelişmiş ayarlar (F5) bölümünde Posta kutusu veri tabanı koruması entegrasyonunu devre dışı bırakmanız gerekir. Aksi takdirde, İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı taraması kullanılamaz.

Ana bilgisayar adresi - EWS (Exchange Web Hizmetleri) çalıştıran sunucunun adı veya IP adresi.

Kullanıcı adı - EWS'ye (Exchange Web Hizmetleri) uygun erişimi olan bir kullanıcının kimlik bilgilerini belirtin.

Kullanıcı parolası - Kullanıcı parolası'nın yanındaki Ayarla öğesini tıklatın ve bu kullanıcı hesabı için parolayı yazın.


important

Genel klasörleri taramak amacıyla İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı taraması için kullanılan kullanıcı hesabının bir posta kutusu olması gerekir. Aksi halde, Veri tabanı tarama günlüğünde Failed to load public folders hata mesajıyla birlikte Exchange tarafından gönderilen daha spesifik bir mesaj görüntülenir.

Posta kutusu erişim yöntemi - Tercih ettiğiniz posta kutusu erişim yöntemini seçmenize olanak tanır:

Kimliğe bürünme – Kolay ve hızlı ayarlar, ApplicationImpersonation rolüyle mümkündür. Bu rolün, tarama hesabına atanması gerekir.

Bir kullanıcıya ApplicationImpersonation rolü atama

Bu seçenek kullanılamıyorsa bir Kullanıcı Adı belirtmeniz gerekir. Seçilen kullanıcıya ApplicationImpersonation rolünü otomatik olarak atamak için Ata'yı tıklatın. Alternatif olarak, ApplicationImpersonation rolünü bir kullanıcı hesabına manuel olarak da atayabilirsiniz. Kullanıcı hesabı için yeni bir sınırsız EWS Daraltma İlkesi oluşturulur. Daha fazla bilgi için Veri tabanı tarama hesabı ayrıntıları bölümüne bakın.

Temsilci – Ayrı ayrı posta kutularında erişim haklarının oluşturulmasını istiyorsanız bu erişim türünü kullanın, ancak büyük miktarlarda veri taranırken daha yüksek hız sağlayabilirsiniz.

Bir kullanıcıya temsilci erişimi atama

Bu seçenek kullanılamıyorsa bir Kullanıcı Adı belirtmeniz gerekir. Seçili kullanıcının tüm kullanıcı ve paylaşılan posta kutularına tam erişim hakkı vermek için Ata seçeneğini tıklayın. Kullanıcı hesabı için yeni bir sınırsız EWS Daraltma İlkesi oluşturulur. Daha fazla bilgi için Veri tabanı tarama hesabı ayrıntıları bölümüne bakın.

SSL kullan

EWS, IIS'te SSL İste olarak ayarlanmışsa SSL etkinleştirilmelidir. SSL etkinse, Exchange Server sertifikası ESET Mail Security yazılımına sahip sisteme aktarılmalıdır (Exchange Server rollerinin farklı sunucularda olması halinde). EWS için ayarlar Sites/Default website/EWS/SSL Settings IIS içinde bulunabilir.


note

EWS'i IIS'te SSL gerektirmeyecek şekilde ayarladıysanız SSL Kullan seçeneğini devre dışı bırakın.

Sunucu sertifikası hatasını yoksay

Kendi kendine imzalı bir sertifika kullanıyorsanız sunucu sertifika hatasını yoksayabilirsiniz.

İstemci sertifikası

Yalnızca EWS bir istemci sertifikası gerektiriyorsa ayarlanmalıdır. Bir sertifika seçmek için Seç‹i tıklatın.

Temizleme işlemi mümkün değilse gerçekleştirilecek eylem - Bu eylemler alanı etkilenen içerikleri engellemenize olanak sağlar.

Eylem yok - İletinin etkilenen içeriğinde hiçbir eylem gerçekleştirilmez.

İletiyi Çöpe Taşı - Ortak Klasör öğeleri için desteklenmemektedir, bunun yerine Nesneyi sil eylemi uygulanır.

Nesneyi sil - İletinin etkilenen içeriği silinir.

İletiyi sil - Etkilenen içeriği dahil iletinin tamamı silinir.

Nesneyi işlem bilgileriyle değiştir - Bir nesneyi kaldırır ve kaldırılan nesneyle ilgili bilgileri içerir.

Kimlik avı mesajında yapılacak işlem:

Eylem yok - İleti, kimlik avı postası olarak işaretlense bile saklanır.

İletiyi Çöpe Taşı - Ortak Klasör öğeleri için desteklenmemektedir, bunun yerine Nesneyi sil eylemi uygulanır.

İletiyi sil - Etkilenen içeriği dahil iletinin tamamı silinir.

Tarama dizilerinin sayısı

Veri tabanı taraması esnasında ESET Mail Security uygulamasının kaç iş parçacığı kullanması gerektiğini belirtebilirsiniz. Sayı ne kadar yüksek olursa performans o kadar iyi olur. Ancak, performanstaki bir artış daha fazla kaynak kullanır. Bu ayarı gereksinimlerinize göre istediğiniz değere ayarlayın. Varsayılan değer 4 tarama dizisidir.


note

İsteğe bağlı posta kutusu veri tabanı taramasını çok sayıda dizi kullanacak şekilde yapılandırırsanız, sisteminize çok fazla yük binebilir ve diğer işlemler, hatta sistemin tamamı yavaşlayabilir. "Arka arkaya çok sayıda bağlantı açıldı" şeklinde bir hata iletisi alabilirsiniz.

Microsoft 365

Yalnızca Microsoft 365 karma ortamına sahipseniz görünür.

Genel bir klasörü taramak için kullanıcı hesabı

Genel klasörleri taramak istiyorsanız kimliğe bürünme için bir ana kullanıcı hesabı adı (parola gerekmez) girin. Bu kullanıcı hesabının yapılandırmasının tüm genel klasörlere erişim izni olduğundan emin olun.