ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Posta kutusu veri tabanı koruması

Proaktif tarama etkinleştirilirse, yeni gelen iletiler alındıkları sıra takip edilerek taranır. Bu seçenek etkinleştirilir ve bir kullanıcı henüz taranmamış bir iletiyi açarsa söz konusu ileti sıradaki diğer iletilerden önce taranır.

mailbox_database_protection

Arka plan taraması

Tüm iletilerin taranması işleminin arka planda çalışmasına izin verir (tarama işlemi posta kutusunda ve genel klasör deposunda, örneğin Exchange veri tabanında çalışır). Microsoft Exchange Server bir arka plan taramasının geçerli sistem yükü, etkin kullanıcı sayısı gibi çeşitli etkenlere dayalı olarak çalışıp çalışmayacağına karar verir. Microsoft Exchange Server taranan iletilerin ve kullanılan virüs imza veri tabanının kaydını tutar.

En güncel virüs imza veri tabanı tarafından taranmamış bir iletiyi açıyorsanız, Microsoft Exchange Server iletinin e-posta istemcinizde açılmadan önce taranması için onu ESET Mail Security ürününe gönderir. Aşağıdaki Tarama zamanı sınırı seçenekleri kullanılarak Yalnızca ekleri olan iletileri taramayı ve alınan saate göre filtrelemeyi seçebilirsiniz:

Tüm iletiler

Geçen yıl içerisinde alınan iletiler

Son 6 ay içerisinde alınan iletiler

Son 3 ay içerisinde alınan iletiler

Geçen aylar içerisinde alınan iletiler

Geçen hafta içerisinde alınan iletiler

Arka plan taraması sistem yükünü etkileyebileceği için (tarama her algılama altyapısı güncellemesinin ardından gerçekleştirilir), taramaları iş saatleri dışında çalışacak şekilde zamanlamanızı öneririz. Zamanlanan arka plan taraması Zamanlayıcı/Planlayıcı'da özel görev üzerinden yapılandırılabilir.

Bir Arka Plan tarama görevi zamanlarken, Zamanlayıcı/Planlayıcı'da başlangıç saatini, yinelemelerin sayısını ve mevcut diğer parametreleri ayarlayabilirsiniz. Görev zamanlandıktan sonra, zamanlanan görevler listesinde görünür. Parametrelerini değiştirebilir, silebilir veya görevi geçici olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Tarama dizilerinin sayısı

Tarama dizilerinin sayısı 1 ila 21 aralığında olabilir. Aynı anda kullanılan bağımsız tarama dizilerinin sayısını ayarlayabilirsiniz. Çoklu işlemci üzerinde daha fazla dizi tarama hızını artırabilir. En iyi program performansı için, ThreatSense tarama motorları ve tarama dizileri için aynı sayıyı kullanmanızı öneririz.

RTF ileti gövdelerini tara

Seçenek, RTF iletisi gövdelerinin taranmasını etkinleştirir. RTF ileti gövdeleri makro virüsler içerebilir.


note

Düz metin e-posta gövdeleri VSAPI tarafından taranmaz.

Temizleme mümkün değilse yapılacak işlemler:

Eylem yok - İletide değişiklik yapılmaz

Sıfır uzunluğa kadar kısalt - Ek sıfır uzunluğa kadar kısaltılır

İçeriği eylem bilgisiyle değiştir - Orijinal gövde eylem bilgisiyle değiştirilir. Ek içeriği işlem bilgisiyle değiştirilir.

İletiyi sil - İleti silinir

Kimlik avı iletisinde yapılacak işlem:

Eylem yok - İletide değişiklik yapılmaz

İletiyi sil - İleti silinir


note

Genel klasörler için, posta kutularıyla aynı işlemler uygulanır. Bu, genel klasörlerin de tarandığı anlamına gelir.