Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Często zadawane pytania

Jakie pliki są wysyłane do piaskownicy?

Jeśli plik jest przesyłany ręcznie do analizy w usłudze ESET LiveGuard Advanced, system wysyła wybrany plik bez względu na jego typ. W przypadku plików przesyłanych automatycznie produkt zabezpieczający ESET wysyła jedynie pliki określonego typu, które nie były uprzednio skanowane. Typ pliku jest określany na podstawie zawartości pliku, a nie jego rozszerzenia, ponieważ użytkownik lub szkodliwe oprogramowanie może z łatwością zmienić rozszerzenie pliku.

ESET Mail Security i ESET Endpoint Security stosują inne podejście. Każdy z nich odmiennie przetwarza różne typy plików.

ESET Mail Security — przetwarzanie jest zsynchronizowane, a system czeka na wyniki.

ESET Endpoint Security i ESET Server Security — przetwarzanie jest asynchroniczne. System nie czeka na wyniki.

To, czy plik zostanie przesłany, czy też nie, zależy od jego źródła (witryna / poczta e-mail / https).

arrow_down_business Tabela czynności wykonywanych w zależności od typu pliku

Jaki jest maksymalny rozmiar pliku, który można przesłać?

Produkty zabezpieczające ESET mogą przesyłać pliki o rozmiarach nieprzekraczających 64 MB. Maksymalny rozmiar przesyłanego pliku można określić w polityce usługi ESET LiveGuard Advanced.

Co oznaczają stany analizy i statusy plików?

Więcej informacji na ten temat znajduje się w odpowiednim rozdziale.

Jak sprawić, aby produkt zabezpieczający ESET nie usuwał konkretnego pliku?

Można dodać wyłączenie skrótu pliku, a po jego zastosowaniu przywrócić plik. Nie będzie on ponownie skanowany przez produkt zabezpieczający ESET.

Jak wygląda aktualizacja usługi ESET LiveGuard Advanced?

Usługa ESET LiveGuard Advanced jest aktualizowana zdalnie w chmurze ESET. Nie trzeba tego robić ręcznie. Aby uzyskać dostęp do nowych funkcji, należy zaktualizować zainstalowane produkty zabezpieczające, gdy pojawią się ich nowe wersje.

Co się dzieje z ustawieniami produktu, gdy ESET LiveGuard Advanced licencja wygasa?

Wszystkie ustawienia pozostają niezmienione, a w konsoli internetowej wyświetlane jest ostrzeżenie o wygasłej licencji. Zastosuj inną politykę, aby wyłączyć ustawienia.

Ile czasu trwa analiza próbki?

Analiza próbki, która nigdy wcześniej nie była analizowana przez program ESET LiveGuard Advanced, trwa zwykle do 5 minut. Jeśli próbka została już poddana analizie, użytkownik otrzyma wynik w następnym cyklu żądania produktu po około 2 minutach.

Czy komputer może odnosić korzyści z usługi ESET LiveGuard Advanced, gdy nie przesyła plików?

Można skonfigurować indywidualną politykę na potrzeby komputera (lub komputerów) z większymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa uniemożliwiającymi przesyłanie jakichkolwiek plików. Jeśli na takim komputerze jest aktywowana usługa ESET LiveGuard Advanced, otrzymuje on priorytetowe wyniki analizy innych plików przesłanych przez firmę, w której się znajduje. Pliki rozpoznawane jako złośliwe są następnie wykrywane również przez ESET LiveGrid®, co pomaga chronić inne podłączone komputery.


note

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w artykule Często zadawane pytania.

Czy ESET LiveGuard Advanced udostępnia wyniki analizy moim kontom lub klientom?

ESET LiveGuard Advanced udostępnia wyniki natychmiast na wszystkich komputerach aktywowanych z jednego konta ESET Business Account, nawet z wieloma licencjami na koncie.

Podczas korzystania z konta ESET MSP Administrator ESET LiveGuard Advancedudostępnia wyniki natychmiast tylko w ramach jednego klienta MSP. Klienci pojedynczego MSP nie udostępniają swoich wyników.

Kiedy wyniki wykrywania z ESET LiveGuard Advanced są dostępne w usłudze ESET LiveGrid®?

Najpoważniejsze wykrycia są dostępne kilka godzin po wyniku, mniej poważne wykrycia później.