Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Często zadawane pytania

W tym rozdziale omówiono niektóre często zadawane pytania oraz typowe problemy. Aby dowiedzieć się, jak rozwiązać dany problem, kliknij temat:

Jeśli problem napotkany przez użytkownika nie jest omówiony na stronach pomocy wymienionych powyżej, można spróbować wyszukać informacje o nim na stronach pomocy programu ESET Endpoint Security, podając słowo kluczowe lub frazę opisujące problem.

Jeśli rozwiązania problemu lub odpowiedzi na pytanie nie uda się znaleźć na stronach pomocy, zapraszamy do odwiedzenia bazy wiedzy firmy ESET, gdzie dostępne są odpowiedzi na często pojawiające się pytania oraz omówienia problemów.

W razie potrzeby można skontaktować się z internetowym centrum obsługi technicznej i przedstawić pytania lub problem. Łącze do naszego internetowego formularza kontaktowego można znaleźć w panelu Pomoc i obsługa w oknie głównym programu.