Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Konfigurowanie kopii dystrybucyjnej

ESET Endpoint Security można skonfigurować w taki sposób, aby kopie plików aktualizacji silnika detekcji były zapisywane i dystrybuowane wśród innych stacji roboczych z uruchomionym programem ESET Endpoint Antivirus lub ESET Endpoint Security.


warning

Kopia dystrybucyjna aktualizacji tworzy kopie plików aktualizacji, których można użyć do aktualizacji stacji roboczych z tą samą generacją ESET Endpoint Security dla systemu Windows. (na przykład dla systemu Windows wersja 10.x ESET Endpoint Security tworzy pliki aktualizacji tylko dla wersji 10.x ESET Endpoint Antivirus dla systemów Windows i ESET Endpoint Security Windows)

Konfigurowanie programu ESET Endpoint Security jako serwera kopii dystrybucyjnych w celu zapewnienia możliwości aktualizacji za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP

  1. Naciśnij klawisz F5, aby przejść do obszaru Ustawienia zaawansowane, i rozwiń pozycje Aktualizacja > Profile > Kopia dystrybucyjna aktualizacji.
  2. Rozwiń pozycję Aktualizacje i upewnij się, że opcja Wybierz automatycznie w obszarze Aktualizacje modułów jest włączona.
  3. Rozwiń pozycję Kopia dystrybucyjna aktualizacji i włącz opcje Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji oraz Włącz serwer HTTP.

note

Aby wyświetlić więcej informacji, zobacz:

Konfigurowanie serwera kopii dystrybucyjnych w celu zapewnienia możliwości aktualizacji za pośrednictwem udostępnionego folderu sieciowego

  1. Utwórz folder udostępniony na urządzeniu lokalnym lub sieciowym. Wszyscy użytkownicy z uruchomionym oprogramowaniem zabezpieczającym ESET muszą mieć możliwość odczytu tego folderu, a ponadto musi on być dostępy do zapisu z poziomu lokalnego konta SYSTEM.
  2. Aktywuj opcję Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji w obszarze Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Profile > Kopia dystrybucyjna aktualizacji.
  3. Wybierz odpowiedni Folder przechowywania, klikając pozycję Wyczyść, a następnie Edytuj. Przejdź do utworzonego folderu udostępnionego i wybierz go.

note

Jeśli nie chcesz dostarczać aktualizacji modułów za pośrednictwem wewnętrznego serwera HTTP, wyłącz opcję Włącz serwer HTTP.