Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kopia dystrybucyjna aktualizacji

Program ESET Endpoint Security umożliwia tworzenie kopii plików aktualizacji, których można używać do aktualizowania innych stacji roboczych w sieci. Korzystanie z kopii dystrybucyjnej, czyli kopii plików aktualizacji, w środowisku sieci LAN jest wygodne, ponieważ eliminuje potrzebę pobierania tych plików przez każdą stację roboczą bezpośrednio z serwera aktualizacji dostawcy. Aktualizacje są pobierane na lokalny serwer kopii dystrybucyjnych, a następnie dystrybuowane do wszystkich stacji roboczych, by uniknąć ryzyka generowania nadmiernego ruchu sieciowego. Aktualizowanie klienckich stacji roboczych przy użyciu kopii dystrybucyjnej pozwala na oszczędne korzystanie z przepustowości połączenia internetowego.


warning

Kopia dystrybucyjna aktualizacji tworzy kopie plików aktualizacji, których można użyć do aktualizacji stacji roboczych z tą samą generacją ESET Endpoint Security dla systemu Windows. (na przykład dla systemu Windows wersja 10.x ESET Endpoint Security tworzy pliki aktualizacji tylko dla wersji 10.x ESET Endpoint Antivirus dla systemów Windows i ESET Endpoint Security Windows)


note

Aby zminimalizować ruch internetowy w sieciach, w których program ESET PROTECT jest używany do zarządzania dużą liczbą klientów, zaleca się używanie klienta jako kopii lustrzanej ESET Bridge, a nie konfigurowanie go jako kopii lustrzanej. ESET Bridge można zainstalować za pomocą programu ESET PROTECT przy użyciu instalatora kompleksowego lub jako samodzielny komponent. Aby uzyskać więcej informacji i poznać różnice między ESET Bridge, serwerem proxy HTTP Apache, narzędziem do tworzenia kopii dystrybucyjnej i łącznością bezpośrednią, zobacz nasząstronę pomocy online ESET PROTECT.

Opcje konfiguracji lokalnego serwera kopii dystrybucyjnych znajdują się w obszarze Ustawienia zaawansowane > Aktualizacja > Profile > Kopia dystrybucyjna aktualizacji.

CONFIG_UPDATE_MIRROR

Aby utworzyć kopię dystrybucyjną na klienckiej stacji roboczej, należy wybrać opcję Utwórz kopię dystrybucyjną aktualizacji. Powoduje to uaktywnienie innych opcji konfiguracji kopii dystrybucyjnej, na przykład sposobu udostępniania plików aktualizacji oraz ścieżki dostępu do plików kopii dystrybucyjnej aktualizacji.

Dostęp do plików aktualizacji

Włącz serwer HTTP — włączenie tej opcji powoduje, że dostęp do plików aktualizacji można uzyskać za pośrednictwem protokołu HTTP. Podawanie danych uwierzytelniających nie jest wymagane.

Metody uzyskiwania dostępu do serwera kopii dystrybucyjnych opisano szczegółowo w sekcji Aktualizowanie przy użyciu kopii dystrybucyjnej. Istnieją dwie podstawowe metody uzyskiwania dostępu do kopii dystrybucyjnej: folder z plikami aktualizacji może być udostępniany jako folder sieciowy lub klienty mogą uzyskiwać dostęp do kopii dystrybucyjnej umieszczonej na serwerze HTTP.

Folder przeznaczony do przechowywania plików aktualizacji na potrzeby kopii dystrybucyjnej należy podać w sekcji Folder przechowywania kopii dystrybucyjnej aktualizacji. W celu wybrania innego folderu należy kliknąć przycisk Wyczyść, aby usunąć wstępnie zdefiniowany folder C:\ProgramData\ESET\ESET Endpoint Security\mirror, i kliknąć opcję Edytuj, aby przejść do folderu na komputerze lokalnym lub do udostępnionego folderu sieciowego. Jeśli dany folder wymaga autoryzacji, należy wprowadzić dane uwierzytelniające w polach Nazwa użytkownika i Hasło. Jeśli wybrany folder docelowy znajduje się na dysku sieciowym w systemie operacyjnym Windows NT, 2000 lub XP, należy wprowadzić nazwę użytkownika, któremu przyznano uprawnienia zapisu do tego folderu, oraz skojarzone z nią hasło. Nazwę użytkownika należy wprowadzić w formacie domena/użytkownik lub grupa_robocza/użytkownik. Należy pamiętać o podaniu odpowiednich haseł.