Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia zaawansowane

Ustawienia zaawansowane umożliwiają skonfigurowanie szczegółowych ustawień ESET Endpoint Security zgodnie z potrzebami.

Aby otworzyć okno Ustawienia zaawansowane, otwórz główne okno programu i naciśnij klawisz F5 na klawiaturze lub kliknij opcję Ustawienia > Ustawienia zaawansowane.


note

Podczas tworzenia polityki w konsoli internetowej ESET PROTECT dla każdego ustawienia można wybrać flagę. Ustawienia z flagą wymuszania są priorytetowe i nie mogą zostać zastąpione przez późniejszą politykę (nawet jeśli późniejsza polityka jest opatrzona flagą wymuszania). Gwarantuje to, że to ustawienie nie zostanie zmienione (na przykład przez użytkownika lub przez późniejsze polityki podczas scalania). Więcej informacji w sekcji Flagi w pomocy online oprogramowania ESET PROTECT.


note

W zależności od ustawień programu Access może zostać wyświetlony monit o wpisanie hasła w celu otwarcia ustawień zaawansowanych.

W ustawieniach zaawansowanych można skonfigurować następujące ustawienia:

CONFIG_SCANNER