Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia dostępu

Ustawienia programu ESET Endpoint Security stanowią kluczowy element polityki bezpieczeństwa. Nieupoważnione modyfikacje mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla stabilności i ochrony systemu. Aby zapobiec nieautoryzowanemu wprowadzaniu zmian, parametry ustawień programu ESET Endpoint Security oraz proces dezinstalacji można chronić za pomocą hasła. Ustawienia dostępu można skonfigurować w obszarze Ustawienia zaawansowane > Interfejs użytkownika > Ustawienia dostępu.

Aby ustawić hasło do ochrony parametrów ustawień i dezinstalacji ESET Endpoint Security, kliknij pozycję Ustaw obok ustawienia Chroń ustawienia hasłem.

Aby zmienić hasło, kliknij pozycję Zmień hasło obok pozycji Chroń ustawienia hasłem.

Aby usunąć hasło, kliknij pozycję Usuń obok pozycji Chroń ustawienia hasłem.

Środowiska zarządzane

Administrator może utworzyć politykę ochrony ustawień programu ESET Endpoint Security na połączonych komputerach klienckich za pomocą hasła. Aby utworzyć nową politykę, zobacz Ustawienia ochrony hasłem.

CONFIG_PASSWORD