Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Praca z programem ESET Endpoint Security

Główne okno programu ESET Endpoint Security jest podzielone na dwie sekcje. W okienku z prawej strony są wyświetlane informacje dotyczące opcji wybranej w menu głównym z lewej strony.


note

Ilustrowane instrukcje

Patrz Otwieranie głównego okna programu produktów ESET dla systemu Windows, aby wyświetlić ilustrowane instrukcje dostępne w języku angielskim i kilku innych językach.

Możesz wybrać schemat kolorów graficznego interfejsu użytkownika ESET Endpoint Security w prawym górnym rogu głównego okna programu. Kliknij ikonę Schemat kolorów (ikona zmienia się w zależności od aktualnie wybranego schematu kolorów) obok ikony Minimalizuj i wybierz schemat kolorów z menu rozwijanego:

  • Taki sam jak systemowy schemat kolorów — ustawia schemat kolorów ESET Endpoint Security na podstawie ustawień systemu operacyjnego.
  • Ciemny — ESET Endpoint Security będzie miał ciemny schemat kolorów (tryb ciemny).
  • Jasny — program ESET Endpoint Security będzie miał standardowy, jasny schemat kolorów.

PAGE_HOME

Opcje menu głównego:

Stan ochrony — przedstawia informacje o stanie ochrony zapewnianej przez program ESET Endpoint Security.

Skanowanie komputera — umożliwia skonfigurowanie i uruchomienie skanowania komputera oraz utworzenie skanowania niestandardowego.

Aktualizacja — wyświetla informacje o aktualizacjach modułu i silnika detekcji.

Narzędzia – Funkcji, które pomagają uprościć zarządzanie programem i oferują dodatkowe opcje dla zaawansowanych użytkowników.

Konfiguracja — zawiera opcje konfiguracji funkcji ochrony ESET Endpoint Security oraz dostępu do Ustawień zaawansowanych.

Pomoc i obsługa techniczna — wyświetla informacje o licencji, zainstalowanym produkcie ESET oraz łącza do pomocy online, bazy wiedzy firmy ESET i pomocy technicznej.