Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia

Grupy dostępnych funkcji ochrony można znaleźć w głównym oknie programu > Ustawienia.


note

Podczas tworzenia polityki w konsoli internetowej ESET PROTECT dla każdego ustawienia można wybrać flagę. Ustawienia z flagą wymuszania są priorytetowe i nie mogą zostać zastąpione przez późniejszą politykę (nawet jeśli późniejsza polityka jest opatrzona flagą wymuszania). Gwarantuje to, że to ustawienie nie zostanie zmienione (na przykład przez użytkownika lub przez późniejsze polityki podczas scalania). Więcej informacji w sekcji Flagi w pomocy online oprogramowania ESET PROTECT.

PAGE_SETUP

Menu Ustawienia zawiera następujące sekcje:

Komputer

Sieć

Strony internetowe i poczta e-mail

Gdy jest zastosowana polityka ESET PROTECT, obok danego komponentu jest wyświetlana ikona blokady MODULE_LOCKED. Polityka zastosowana przez program ESET PROTECT może zostać zastąpiona lokalnie po uwierzytelnieniu przez zalogowanego użytkownika (na przykład administratora). Więcej informacji zawiera Pomoc online programu ESET PROTECT.


note

Wszystkie mechanizmy ochrony wyłączone w ten sposób zostaną znowu włączone po ponownym uruchomieniu komputera.

Na dole okna ustawień znajduje się kilka dodatkowych opcji. Kliknij Ustawienia zaawansowane, aby skonfigurować bardziej szczegółowe parametry dla każdego modułu. Opcja Importuj/Eksportuj ustawienia umożliwia załadowanie ustawień z pliku konfiguracyjnego z rozszerzeniem .xml lub zapisanie bieżących ustawień do takiego pliku.