Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Strony internetowe i poczta e-mail

Łączność z Internetem jest standardową funkcją komputera osobistego, ale także głównym medium do przesyłania złośliwego kodu. Otwórz główne okno programu > Konfiguracja > Strony internetowe i poczta e-mail, aby skonfigurować funkcje ESET Endpoint Security zwiększające ochronę internetową.

Aby wstrzymać lub wyłączyć poszczególne moduły ochrony, kliknij MODULE_ENABLED.


warning

Wyłączenie modułów ochrony może obniżyć poziom ochrony komputera.

PAGE_SETTINGS_ANTISPAM

Kliknij ikonę koła zębatego GEAR_black obok modułu ochrony, aby uzyskać dostęp do zaawansowanych ustawień tego modułu.

Bezpieczna przeglądarka — Chroni poufne dane podczas przeglądania internetu.

Moduł Kontrola dostępu do stron internetowych umożliwia konfigurowanie ustawień zapewniających administratorom zautomatyzowane narzędzia pomagające w ochronie stacji roboczych oraz w ustalaniu ograniczeń związanych z przeglądaniem Internetu. Celem funkcji Kontrola dostępu do stron internetowych jest uniemożliwianie dostępu do stron zawierających nieodpowiednie lub szkodliwe treści. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Kontrola dostępu do stron internetowych.

Ochrona dostępu do stron internetowych skanuje komunikację HTTP/HTTPS w poszukiwaniu szkodliwego oprogramowania i phishingu. Ochrona dostępu do stron internetowych powinna być wyłączona tylko na potrzeby rozwiązywania problemów.

Ochrona przed atakami typu „phishing” pozwala na blokowanie stron internetowych znanych z dystrybuowania ataków typu „phishing”. Zdecydowanie zalecamy pozostawienie opcji ochrony przed atakami typu „phishing” włączonej.

Zgłoś witrynę wyłudzającą informacje — zgłoś wyłudzającą informacje / szkodliwą witrynę do firmy ESET w celu analizy.


note

Przed przesłaniem strony do firmy ESET należy się upewnić, że spełnia ona co najmniej jedno z następujących kryteriów:

Funkcja Ochrona programów poczty e-mail umożliwia kontrolowanie wiadomości e-mail odbieranych przy użyciu protokołów POP3(S) oraz IMAP(S). Dzięki zastosowaniu wtyczki do programu poczty e-mail, program ESET Endpoint Security umożliwia kontrolowanie całości komunikacji obsługiwanej przez program poczty e-mail.

Ochrona przed spamem klienta poczty e-mail filtruje niechciane wiadomości e-mail.

W przypadku ochrony przed spamem klienta poczty e-mail kliknij ikonę koła zębatego GEAR i wybierz jedną z następujących opcji:

  • Konfiguruj — powoduje otwarcie ustawień zaawansowanych programów poczty e-mail przed spamem.
  • Lista adresów użytkownika (jeśli jest włączona) — otwiera się okno dialogowe, w którym można dodawać, edytować lub usuwać adresy w celu zdefiniowania reguł antyspamowych; reguły z tej listy będą stosowane w przypadku bieżącego użytkownika
  • Globalna lista adresów (jeśli jest włączona) — otwiera się okno dialogowe, w którym można dodawać, edytować lub usuwać adresy w celu zdefiniowania reguł antyspamowych; reguły z tej listy będą stosowane w przypadku wszystkich użytkowników