Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Bezpieczna przeglądarka

Bezpieczna przeglądarka to dodatkowa warstwa zabezpieczeń, mających zapewnić ochronę danych finansowych podczas przeprowadzania transakcji przez Internet.


important

System reputacji ESET LiveGrid® musi być włączony (domyślnie jest włączony), aby zapewnić prawidłowe działanie Bezpiecznej przeglądarki.

Aby skonfigurować zachowanie Bezpiecznej przeglądarki, otwórz obszar Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Bezpieczna przeglądarki.

Wybierz jedną z następujących opcji konfiguracji Bezpiecznej przeglądarki:

  • Zabezpiecz wszystkie przeglądarki — wszystkie obsługiwane przeglądarki internetowe uruchamiają się w trybie bezpiecznym. Pozwala to na przeglądanie Internetu, dostęp do bankowości internetowej, a także zakupy i transakcje online w jednym oknie zabezpieczonej przeglądarki bez przekierowania.
  • Przekierowanie stron internetowych — strony internetowe z listy chronionych stron internetowych i wewnętrznej listy banków internetowych są przekierowywane do zabezpieczonej przeglądarki. Można wybrać, która przeglądarka (standardowa czy zabezpieczona) zostanie otwarta.

note

Przekierowanie witryn internetowych nie jest dostępne dla urządzeń z procesorami ARM.

icon_section Podstawowe

Włącz bezpieczną przeglądarkę — po włączeniu opcji stanie się aktywna i będzie można otworzyć okno Chronione strony internetowe.

Ochrona przeglądarek

Włącz funkcję Zabezpiecz wszystkie przeglądarki, aby uruchamiać wszystkie obsługiwane przeglądarki internetowe w trybie bezpiecznym. Pozwala to na przeglądanie Internetu, dostęp do bankowości internetowej, a także zakupy i transakcje online w jednym oknie zabezpieczonej przeglądarki bez przekierowania.

Tryb instalacji rozszerzenia — z menu rozwijanego można wybrać, które rozszerzenia będą mogły być zainstalowane w przeglądarce zabezpieczonej przez firmę ESET: Zmiana trybu instalacji rozszerzenia nie wpływa na zainstalowane wcześniej rozszerzenia przeglądarki:

  • Niezbędne rozszerzenia — tylko najistotniejsze rozszerzenia opracowane przez konkretnego producenta przeglądarki.
  • Wszystkie rozszerzenia — wszystkie rozszerzenia obsługiwane przez określoną przeglądarkę.

Przekierowanie stron internetowych

Włącz przekierowanie chronionych stron internetowych — jeśli to ustawienie zostanie włączone, strony internetowe z listy chronionych stron internetowych i wewnętrznej listy banków internetowych będą przekierowywane do zabezpieczonej przeglądarki.

Chronione strony internetowe— lista stron internetowych, dla których można wybrać otwieraną przeglądarkę (normalna czy zabezpieczona). Domyślnie wyświetlane jest informacyjne powiadomienie w przeglądarce i zielona ramka wokół przeglądarki, aby poinformować, że funkcja bezpiecznego przeglądania jest aktywna.

Bezpieczne strony bankowości internetowej i płatności — domyślnie wyłączone. Oprócz stron z listy chronionych witryn internetowych, również strony z wewnętrznej listy firmy ESET zostaną przekierowane do przeglądarki zabezpieczonej przez ESET. Lista stron utrzymywana przez firmę ESET jest regularnie aktualizowana.

Przeglądarka zabezpieczona

Zaawansowana ochrona pamięci — jeśli to ustawienie zostanie włączone, pamięć zabezpieczonej przeglądarki będzie chroniona przed jej sprawdzaniem przez inne procesy.

Ochrona klawiatury — po włączeniu informacje wprowadzane za pośrednictwem klawiatury do bezpiecznej przeglądarki będą ukrywane przed innymi aplikacjami. Zapewnia to większą ochronę przed programami rejestrującymi znaki wprowadzane na klawiaturze.

Zielona ramka przeglądarki — jeśli jest wyłączona, powiadomienie informacyjne w przeglądarce i zielona ramka wokół przeglądarki będą ukryte.

Konfigurowanie interaktywnych alertów bezpiecznej przeglądarki — umożliwia otwarcie okna Interaktywne alerty.


note

W niektórych sytuacjach określony interaktywny alert jest wyświetlany tylko wtedy, gdy wystąpi błąd dotyczący prawidłowego uruchomienia Bezpiecznej przeglądarki. Aby poznać więcej informacji, zapoznaj się z tematem Alerty interaktywne.