Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Chronione strony internetowe

ESET Endpoint Security zawiera wbudowaną listę wstępnie zdefiniowanych stron internetowych, które wyzwalają uruchomienie zabezpieczonej przeglądarki. W konfiguracji programu można dodać stronę internetową lub edytować listę stron internetowych.

Lista Chronione strony internetowe może być wyświetlana i edytowana w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Bezpieczna przeglądarka > Bezpieczna przeglądarka > Chronione strony internetowe > Edytuj.

Reguły na liście Chronione strony internetowe określają, czy dana strona internetowa ma być otwierana w bezpiecznej, czy zwykłej przeglądarce. Zobacz opis opcji w sekcji Dodaj stronę internetową poniżej.

Elementy sterujące

Dodaj — pozwala dodać stronę internetową do listy znanych stron internetowych.

Edytuj — pozwala edytować wybrane strony internetowe.

Usuń — służy do usuwania zaznaczonych elementów.

Importuj/Eksportuj — umożliwia eksportowanie listy chronionych stron internetowych i importowanie jej na nowe urządzenie.

Dodaj stronę internetową

Strona witryny — strona HTTPS, w odniesieniu do której będzie obowiązywała reguła.

Otwórz tę witrynę za pomocą – wybierz zachowanie Bezpiecznej przeglądarki podczas odwiedzania witryny:

  • Przeglądarka zabezpieczona — strona internetowa jest przekierowywana do przeglądarki zabezpieczonej.
  • Zwykła przeglądarka — strona internetowa zostanie otwarta w zwykłej przeglądarce bez dodatkowych zabezpieczeń.