Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Powiadomienie w przeglądarce

Przeglądarka zabezpieczona informuje o swoim aktualnym stanie poprzez powiadomienia w przeglądarce i kolor ramki przeglądarki.

Powiadomienia w przeglądarce są wyświetlane na karcie po prawej stronie.

SB_BADGE

Aby rozwinąć powiadomienie w przeglądarce, kliknij ikonę ESET ICON_SB_LOGO. Aby zminimalizować powiadomienie, kliknij tekst powiadomienia. Aby zamknąć powiadomienie i zieloną ramkę przeglądarki, kliknij ikonę zamykania ICON_SB_CLOSE.


note

Można odrzucić tylko powiadomienie informacyjne i zieloną ramkę przeglądarki.

Powiadomienie w przeglądarce

Typ powiadomienia

Stan

Powiadomienie informacyjne i zielona ramka przeglądarki

Zapewniona jest maksymalna ochrona, a powiadomienie w przeglądarce jest domyślnie zminimalizowane.

Ostrzeżenie i pomarańczowa ramka przeglądarki

Przeglądarka zabezpieczona wymaga Twojej uwagi w przypadku niekrytycznego problemu. Aby uzyskać więcej informacji na temat problemu lub rozwiązania, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w powiadomieniu w przeglądarce.

Alert zabezpieczeń i czerwona ramka przeglądarki

Przeglądarka nie jest chroniona. Uruchom ponownie przeglądarkę, aby upewnić się, że ochrona jest aktywna. Aby rozwiązać konflikt z plikami załadowanymi w przeglądarce, otwórz Pliki dziennika > Bezpieczna przeglądarka i upewnij się, że zarejestrowane pliki nie zostaną załadowane przy następnym uruchomieniu przeglądarki. Jeśli problem będzie się powtarzał, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy ESET, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w naszym artykule z bazy wiedzy.