Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Kontrola dostępu do urządzeń

ESET Endpoint Security zapewnia automatyczne sterowanie urządzeniem (CD/DVD//USBetc.). Przy użyciu tego modułu można blokować i dostosowywać rozszerzone filtry i uprawnienia oraz określać uprawnienia dostępu użytkowników do danego urządzenia i pracy z nim. Może to być przydatne w sytuacji, gdy administrator komputera zamierza uniemożliwić korzystanie z urządzeń z niepożądaną zawartością.

Obsługiwane urządzenia zewnętrzne:

 • Pamięć masowa (dysk twardy, dysk wymienny USB)
 • Dysk CD/DVD
 • Drukarka USB
 • FireWire Pamięć masowa
 • Bluetooth Urządzenie
 • Czytnik kart inteligentnych
 • Urządzenie do tworzenia obrazów
 • Modem
 • LPT/COM port
 • Urządzenie przenośne (urządzenia zasilane bateryjnie, takie jak odtwarzacze multimedialne, smartfony, urządzenia typu plug-and-play itp.)
 • Urządzenia dowolnego typu

Opcje ustawień kontroli dostępu do urządzeń można zmienić w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Kontrola dostępu do urządzeń.

Kliknij przełącznik Włącz kontrolę dostępu do urządzeń, aby włączyć funkcję Kontrola dostępu do urządzeń w programie ESET Endpoint Security; aby ta zmiana zaczęła obowiązywać, należy ponownie uruchomić komputer. Po włączeniu kontroli dostępu do urządzeń można zdefiniować Reguły w oknie Edytor reguł.


note

Za pomocą harmonogramu można zaimportować grupę kontroli dostępu do urządzeń z regułami z pliku xml. Więcej informacji i przewodnik krok po kroku można znaleźć w artykule bazy wiedzy firmy ESET.

W przypadku podłączenia urządzenia blokowanego przez istniejącą regułę wyświetlane jest okno powiadomienia, a dostęp do urządzenia nie jest możliwy.