Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona skrzynki pocztowej

Integracja ESET Endpoint Security z programem pocztowym zwiększa poziom aktywnej ochrony przed złośliwym kodem w wiadomościach e-mail.

Aby skonfigurować ochronę skrzynki pocztowej, otwórz kolejno: Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona programów poczty e-mail > Ochrona skrzynki pocztowej.

Włącz ochronę poczty e-mail poprzez wtyczki klientów — po wyłączeniu tej opcji ochrona poczty e-mail poprzez wtyczki klientów zostaje wyłączona.

Wybierz wiadomości e-mail do skanowania:

  • Wiadomości odbierane
  • Wiadomości wysyłane
  • Wiadomości przeczytane
  • Zmodyfikowana wiadomość e-mail

note

Zalecamy pozostawienie włączonej opcji Włącz ochronę poczty e-mail poprzez wtyczki klientów. Nawet gdy integracja nie jest włączona lub nie działa, komunikacja za pośrednictwem poczty e-mail jest nadal chroniona przez funkcję Ochrona przesyłania poczty (IMAP/IMAPS i POP3/POP3S).

 

Skanuj w poszukiwaniu spamu

Niepożądana poczta e-mail — spam — to jeden z najpoważniejszych problemów komunikacji elektronicznej. Spam stanowi obecnie aż 30% wszystkich wysyłanych wiadomości e-mail. Ochrona przed spamem klienta poczty e-mail służy do ochrony przed tym problemem. Połączenie kilku metod zabezpieczania poczty e-mail umożliwiło modułowi ochrony przed spamem klienta poczty e-mail zapewnienie bezpieczeństwa skrzynek pocztowych. Jedną z istotnych zasad stosowanych w celu wykrywania spamu jest identyfikacja niepożądanej poczty e-mail na podstawie wstępnie zdefiniowanych zaufanych adresów (dopuszczonych) i adresów kojarzonych ze spamem (zablokowanych).

Główną metodą wykrywania spamu jest skanowanie właściwości wiadomości e-mail. Odebrane wiadomości są skanowane pod kątem podstawowych kryteriów antyspamowych (z zastosowaniem definicji wiadomości, heurystyki statystycznej, algorytmów rozpoznawania oraz innych unikalnych metod) i na podstawie obliczonej wartości wskaźnika klasyfikowane jako będące lub niebędące spamem.

Włącz opcję Ochrona przed spamem klienta poczty e-mail — po włączeniu tej opcji odebrane wiadomości będą skanowane w poszukiwaniu spamu.

Użyj zaawansowanego skanera spamu — dodatkowe dane antyspamowe będą pobierane okresowo, co zwiększa możliwości ochrony przed spamem i daje lepsze wyniki.

Zapisywanie w dzienniku wyniku spamu — aparat antyspamowy programu ESET Endpoint Security przypisuje każdej przeskanowanej wiadomości wynik spamu. Wiadomość zostanie zarejestrowana w dzienniku ochrony przed spamem (Główne okno programu > Narzędzia > Pliki dziennika > Ochrona przed spamem klienta poczty e-mail).

  • Brak — wynik skanowania w poszukiwaniu spamu nie zostanie zapisany w dzienniku.
  • Klasyfikacja zmieniona przez użytkownika na spam — ta opcja umożliwia zarejestrowanie wyniku spamu dla wiadomości oznaczonych jako SPAM.
  • Wszystkie — wszystkie wiadomości będą rejestrowane w dzienniku razem z wynikiem spamu.

note

Po kliknięciu wiadomości w folderze na niepożądane wiadomości e-mail można wybrać opcję Zmień klasyfikację wybranych wiadomości na pożądane wiadomości, co spowoduje przeniesienie wiadomości do skrzynki odbiorczej. Po kliknięciu w skrzynce odbiorczej wiadomości uznanej za spam można wybrać opcję Zmień klasyfikację wiadomości na spam, co spowoduje przeniesienie wiadomości do folderu na niepożądane wiadomości e-mail. Można zaznaczyć kilka wiadomości i skonfigurować je jednocześnie.

 

Integracje — umożliwia zintegrowanie ochrony skrzynki pocztowej z klientem poczty e-mail. Zobacz Integracje, aby uzyskać więcej informacji.

Odpowiedź — umożliwia dostosowanie obsługi wiadomości ze spamem. Zobacz Odpowiedź, aby uzyskać więcej informacji.