Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Odpowiedź

Na podstawie wyników skanowania wiadomości ESET Endpoint Security może przenosić zeskanowane wiadomości lub dodawać niestandardowy tekst do tematu. Ustawienia te można skonfigurować w obszarze Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona programów poczty e-mail > Ochrona skrzynki pocztowej > Odpowiedź.

Funkcja ochrony przed spamem klienta poczty e-mail w programie ESET Endpoint Security umożliwia skonfigurowanie następujących parametrów wiadomości:

Dodaj tekst do tematu wiadomości — umożliwia dodawanie niestandardowego tekstu na początku wiersza tematu wiadomości zaklasyfikowanej jako spam. Domyślnym tekstem jest „[SPAM]”.

Przenieś do folderu ze spamem — gdy ta opcja jest włączona, wiadomości ze spamem są przenoszone do domyślnego folderu na niepożądane wiadomości, natomiast wiadomości z klasyfikacją zmienioną na inną niż spam są przenoszone do skrzynki odbiorczej. Po kliknięciu wiadomości e-mail prawym przyciskiem myszy i wybraniu pozycji ESET Endpoint Security z menu kontekstowego użytkownik może wybrać jedną z dostępnych opcji.

Przenieś do folderu niestandardowego — po włączeniu tej opcji wiadomości ze spamem będą przenoszone do folderu określonego poniżej.

Folder — możliwość wskazania niestandardowego folderu, do którego mają trafiać po wykryciu zainfekowane wiadomości e-mail.

Jeśli istnieje komunikat zawierający wykrycie, domyślnie ESET Endpoint Security próbuje wyleczyć wiadomość. Jeśli nie można wyleczyć wiadomości, możesz wybrać akcję, którą chcesz wykonać, jeśli wyleczenie nie jest możliwe:

  • Brak czynności — zaznaczenie tej opcji powoduje, że program będzie wykrywał zainfekowane załączniki, ale nie będzie podejmował żadnych działań.
  • Usuń wiadomość — program powiadomi użytkownika o infekcji i usunie wiadomość.
  • Przenieś wiadomość do folderu Elementy usunięte — zainfekowane wiadomości będą automatycznie przenoszone do folderu Elementy usunięte.
  • Przenieś wiadomość do folderu (czynność domyślna) — zainfekowane wiadomości będą automatycznie przenoszone do wskazanego folderu.

Folder — możliwość wskazania niestandardowego folderu, do którego mają trafiać po wykryciu zainfekowane wiadomości e-mail.

Oznacz wiadomości zawierające spam jako przeczytane — włączenie tej opcji powoduje automatyczne oznaczanie wiadomości ze spamem jako przeczytanych. Pozwala to skupić uwagę jedynie na pożądanych wiadomościach.

Oznacz wiadomość ze zmienioną klasyfikacją jako nieprzeczytaną — wiadomości pierwotnie uznane za spam, a następnie przekwalifikowane na pożądane będą wyświetlane jako wiadomości nieprzeczytane.

Po sprawdzeniu wiadomości e-mail może do niej zostać dołączone powiadomienie o wynikach skanowania. Do wyboru są następujące opcje: Oznacz otrzymaną i przeczytaną wiadomość e-mail oraz Oznacz wysyłaną wiadomość e-mail. Należy pamiętać, że w rzadkich przypadkach takie powiadomienia mogą być pomijane w przypadku kłopotliwych wiadomości w formacie HTML lub wiadomości fałszowanych przez szkodliwe oprogramowanie. Powiadomienia mogą być dodawane do wszystkich odebranych i przeczytanych wiadomości oraz do wysyłanych wiadomości. Dostępne są następujące opcje:

  • Nigdy — powiadomienia nie będą dodawane.
  • W przypadku wykrycia — tylko wiadomości zawierające szkodliwe oprogramowanie zostaną oznaczone jako sprawdzone (ustawienie domyślne).
  • Do wszystkich wiadomości e-mail po zeskanowaniu — program będzie dołączać powiadomienia do wszystkich przeskanowanych wiadomości e-mail.

Zaktualizuj temat otrzymanej i przeczytanej wiadomości e-mail / Zaktualizuj temat wysłanej wiadomości e-mail — włącz tę opcję, aby dodać do wiadomości tekst niestandardowy określony poniżej.

Komunikat dołączany do tematu wykrytej wiadomości e-mail — edytowanie tego szablonu pozwala zmodyfikować format przedrostka tematu zainfekowanej wiadomości e-mail. Korzystając z tej funkcji, można zastąpić temat wiadomości „Witaj” następującym formatem: „[wykryto %NAZWAOBIEKTU%] Witaj”. Zmienna %DETECTIONNAME% zawiera nazwę wykrytego obiektu.