Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zarządzanie listami adresów

Funkcja Ochrony przed spamem klienta poczty e-mail w programie ESET Endpoint Security umożliwia konfigurowanie różnych parametrów dotyczących książek adresowych. Aby skonfigurować listy adresów, otwórz Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona programów poczty e-mail > Zarządzanie listami adresów.

Włącz listę adresów użytkownika — włącz tę opcję, aby aktywować listę adresów użytkownika.

Lista adresów użytkownikalista adresów e-mail, na której można dodawać, edytować lub usuwać adresy, aby zdefiniować reguły antyspamowe. Reguły podane na tej liście będą miały zastosowanie do bieżącego użytkownika.

Włącz globalną listę adresów — włącz tę opcję, aby aktywować globalną listę adresów wspólną dla wszystkich użytkowników na tym urządzeniu.

Globalna lista adresów lista adresów e-mail, na której można dodawać, edytować lub usuwać adresy, aby zdefiniować reguły antyspamowe. Reguły podane na tej liście będą miały zastosowanie do wszystkich użytkowników.

Automatycznie zezwalaj i dodawaj do listy adresów użytkownika

Adresy z książki adresowej traktuj jako zaufane – Adresy z Twojej listy kontaktów będą traktowane jako zaufane, bez konieczności dodawania ich do listy adresów użytkownika.

Dodaj adresy odbiorców z wiadomości wysyłanych — umożliwia dodawanie adresów odbiorców z wysyłanych wiadomości do listy adresów użytkownika z oznaczeniem dozwolone.

Dodaj adresy z wiadomości z klasyfikacją zmienioną na pożądane — umożliwia dodawanie adresów nadawców z wiadomości, w których przypadku zmieniono klasyfikację na wiadomości Pożądane do listy adresów użytkownika z oznaczeniem dozwolone.

Automatycznie dodaj do listy adresów użytkownika jako wyjątek

Dodaj adresy z własnych kont — umożliwia dodawanie adresów z istniejących kont pocztowych w programie poczty e-mail do listy adresów użytkownika z oznaczeniem wyjątek.