Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ponowne skanowanie wiadomości

Za pośrednictwem zintegrowanego z programami poczty e-mail paska narzędzi programu ESET Endpoint Security można skonfigurować wiele opcji sprawdzania wiadomości e-mail. Opcja Ponowne skanowanie wiadomości oferuje dwa tryby skanowania:

Wszystkie wiadomości w bieżącym folderze — skanowane są wszystkie wiadomości w obecnie wyświetlanym folderze.

Tylko wybrane wiadomości — skanowane są tylko wiadomości zaznaczone przez użytkownika.

Zaznaczenie pola wyboru Przeskanuj ponownie już skanowane wiadomości umożliwia przeprowadzenie ponownego skanowania wiadomości, które zostały już przeskanowane.