Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ochrona przesyłania poczty

Protokoły IMAP(S) i POP3(S) to najbardziej rozpowszechnione protokoły używane do obsługi komunikacji przychodzącej w programach poczty e-mail. IMAP (Internet Message Access Protocol) to kolejny protokół internetowy do odbierania poczty e-mail. IMAP ma pod pewnymi względami przewagę nad protokołem POP3, np. wiele klientów może być podłączonych równocześnie do tej samej skrzynki pocztowej przy zachowaniu informacji o stanie wiadomości (czy została ona przeczytana, usunięta albo czy udzielono już na nią odpowiedzi). Moduł ochrony udostępniający tę opcję jest automatycznie inicjowany po uruchomieniu komputera i jest aktywny w pamięci.

Program ESET Endpoint Security zapewnia ochronę w ramach tych protokołów, niezależnie od tego, jaki program poczty e-mail jest w użyciu i nie jest wymagane przeprowadzenie ponownej konfiguracji programu poczty e-mail. Domyślnie skanowana jest cała komunikacja realizowana za pomocą protokołów POP3 i IMAP niezależnie od domyślnych numerów portów POP3/IMAP.
Protokół MAPI nie jest skanowany. Ale komunikacja z serwerem Microsoft Exchange może być skanowana przez moduł integracji w programach poczty e-mail (np. Microsoft Outlook).


note

Program ESET Endpoint Security obsługuje również skanowanie protokołów IMAPS (585, 993) i POP3S (995), korzystających z szyfrowanego kanału przy przesyłaniu danych pomiędzy serwerem a klientem. Program ESET Endpoint Security sprawdza komunikację przy użyciu protokołów SSL (Secure Socket Layer) oraz TLS (Transport Layer Security).

Komunikacja szyfrowana będzie skanowana domyślnie. Aby wyświetlić ustawienia skanera, otwórz Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > SSL/TLS.

Aby skonfigurować ochronę przesyłania poczty, otwórz Ustawienia zaawansowane > Zabezpieczenia > Ochrona programów poczty e-mail > Ochrona przesyłania poczty.

Włącz opcję Ochrona przesyłania poczty — po włączeniu tej opcji komunikacja przesyłana pocztą będzie skanowana przez program ESET Endpoint Security.

Możesz wybrać, które protokoły przesyłania poczty będą skanowane, klikając przełącznik obok następujących opcji (domyślnie skanowanie wszystkich protokołów jest włączone):

  • Skanuj transport poczty IMAP
  • Skanuj transport poczty IMAPS
  • Skanuj transport poczty POP3
  • Skanuj transport poczty POP3S

Domyślnie ESET Endpoint Security skanuje komunikację IMAPS i POP3S na standardowych portach. Aby dodać niestandardowe porty dla protokołów IMAPS i POP3S, dodaj je do pola tekstowego obok pozycji Porty używane przez protokół IMAPS lub Porty używane przez protokół POP3S. Numery portów muszą być oddzielone przecinkami.

Wykluczone aplikacje — umożliwia wykluczenie określonych aplikacji ze skanowania przez ochronę przesyłania poczty. Przydatne, gdy ochrona dostępu do stron internetowych powoduje problemy ze zgodnością.

Wykluczone adresy IP — umożliwia wykluczenie określonych adresów zdalnych ze skanowania przez ochronę przesyłania poczty. Przydatne, gdy ochrona dostępu do stron internetowych powoduje problemy ze zgodnością.

CONFIG_EPFW_SCAN_IMAP