Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aplikacje wyłączone

Aby wykluczyć skanowanie komunikacji dla określonych aplikacji, dodaj je do listy. Komunikacja prowadzona przez te aplikacje za pośrednictwem protokołów HTTP(S), POP3(S) oraz IMAP(S) nie będzie sprawdzana pod kątem obecności zagrożeń. Stosowanie tej opcji jest zalecane tylko w przypadku aplikacji, które działają nieprawidłowo, gdy ich komunikacja jest sprawdzana.

Działające aplikacje i usługi będą tu dostępne automatycznie, po kliknięciu opcji Dodaj. Kliknij i przejdź do aplikacji, aby ręcznie dodać wykluczenie.

Edytuj — umożliwia edytowanie wybranych pozycji na liście.

Usuń — umożliwia usunięcie z listy wybranych pozycji.

CONFIG_EPFW_CONTENT_SCAN_EXCLUDE