Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Ustawienia widoku połączeń

Kliknięcie połączenia prawym przyciskiem myszy powoduje wyświetlenie dodatkowych opcji:

Rozpoznaj nazwy hostów — jeśli jest to możliwe, wszystkie adresy sieciowe są wyświetlane w formacie DNS, a nie w postaci liczbowych adresów IP.

Pokaż tylko połączenia TCP — na liście są wyświetlane tylko połączenia realizowane w ramach pakietu protokołów TCP.

Pokaż połączenia nasłuchujące — zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie tylko tych połączeń, w których w danym czasie nie odbywa się wymiana danych, ale dla których zarezerwowano w systemie otwarty port i trwa oczekiwanie na nawiązanie komunikacji.

Pokaż połączenia wewnątrz komputera — zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie tylko tych połączeń, których stroną zdalną jest system lokalny, czyli tak zwanych połączeń hosta lokalnego.