Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Import i eksport ustawień

Dostosowany plik konfiguracyjny .xml programu ESET Endpoint Security można importować i eksportować za pośrednictwem menu Ustawienia.


note

Ilustrowane instrukcje

Patrz Importowanie lub eksportowanie ustawień konfiguracyjnych ESET przy użyciu pliku .xml, aby wyświetlić ilustrowane instrukcje dostępne w języku angielskim i kilku innych językach.

Importowanie i eksportowanie plików konfiguracyjnych przydaje się, jeśli trzeba wykonać kopię zapasową bieżącej konfiguracji programu ESET Endpoint Security do użycia w późniejszym terminie. Funkcja eksportu ustawień jest również pomocna, gdy chcesz używać preferowanej konfiguracji na wielu komputerach. Ustawienia można łatwo przenieść, importując je z pliku .xml.

Aby zaimportować konfigurację, w głównym oknie programu kliknij kolejno opcje Ustawienia > Importuj/eksportuj ustawienia, a następnie wybierz opcję Importuj ustawienia. Wprowadź nazwę pliku konfiguracyjnego lub kliknij przycisk ..., aby wyszukać plik konfiguracyjny do zaimportowania.

Aby wyeksportować konfigurację, w głównym oknie programu kliknij Ustawienia > Importuj/eksportuj ustawienia. Wybierz opcję Eksportuj ustawienia i wpisz pełną ścieżkę pliku z nazwą. Kliknij , aby przejść do lokalizacji na komputerze w celu zapisania pliku konfiguracyjnego.


note

Przy eksportowaniu ustawień może pojawić się błąd, jeśli nie masz wystarczających uprawnień do zapisania eksportowanego pliku w określonym katalogu.

IMPORTEXPORT_CONFIG