Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tworzenie zadań aktualizacji

Aktualizacje można uruchamiać ręcznie, klikając opcję Sprawdź dostępne aktualizacje w oknie głównym wyświetlanym po kliknięciu opcji Aktualizacja w menu głównym.

Inną możliwością jest wykonywanie aktualizacji jako zaplanowanych zadań. Aby skonfigurować zaplanowanie zadanie, kliknij kolejno opcje Narzędzia > Harmonogram. Domyślnie w programie ESET Endpoint Security aktywne są następujące zadania:

  • Regularna aktualizacja automatyczna
  • Aktualizacja automatyczna po zalogowaniu użytkownika

Każde z zadań aktualizacji można zmodyfikować zgodnie z potrzebami użytkownika. Oprócz domyślnych zadań aktualizacji można tworzyć nowe zadania z konfiguracją zdefiniowaną przez użytkownika. Więcej szczegółowych informacji na temat tworzenia i konfigurowania zadań aktualizacji można znaleźć w sekcji Harmonogram.