Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Interfejs użytkownika

Aby skonfigurować zachowanie graficznego interfejsu użytkownika (GUI) programu, otwórz Ustawienia zaawansowane > Interfejs użytkownika.

Wygląd i efekty wizualne programu można dostosować na ekranie Elementy interfejsu użytkownika w sekcji Ustawień zaawansowanych.

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo oprogramowania zabezpieczającego, można zapobiec wprowadzaniu w nim wszelkich nieupoważnionych zmian, chroniąc ustawienia hasłem przy użyciu narzędzia Ustawienia dostępu.


note

Aby skonfigurować zachowanie powiadomień systemowych, alertów wykrywania i stanów aplikacji, zobacz sekcję Powiadomienia.

Tryb prezentacji jest przydatny dla użytkowników, którzy chcą korzystać z aplikacji bez zakłóceń powodowanych przez wyskakujące okna, zaplanowane zadania czy komponenty mocno obciążające procesor i pamięć RAM.

Zobacz też Jak zminimalizować interfejs użytkownika programu ESET Endpoint Security (przydatne w przypadku środowisk zarządzanych).