Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Tryb prezentacji

Tryb gier to funkcja przeznaczona dla użytkowników, którzy wymagają niczym niezakłócanego dostępu do swojego oprogramowania, chcą zablokować wszelkie powiadomienia/alerty i zależy im na zmniejszeniu obciążenia procesora (CPU). Tryb prezentacji może być również wykorzystywany podczas prezentacji, które nie mogą być przerywane działaniem programu antywirusowego. Po włączeniu tej funkcji wszystkie wyskakujące okienka zostaną wyłączone i zostanie całkowicie zatrzymane działanie harmonogramu. Ochrona systemu pozostanie aktywna w tle, ale nie będzie wymagać interwencji użytkownika.

Możesz włączyć lub wyłączyć tryb prezentacji w głównym oknie programu, wybierając Ustawienia > Komputer, a następnie klikając MODULE_INACTIVE lub MODULE_ENABLED obok pozycji Tryb prezentacji. Włączenie trybu prezentacji stanowi potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, dlatego ikona stanu ochrony na pasku zadań zmieni kolor na pomarańczowy, sygnalizując ostrzeżenie. W głównym oknie programu również widoczne będzie ostrzeżenie w postaci komunikatu Tryb prezentacji jest aktywny wyświetlanego na pomarańczowo.

Włączenie opcji Włącz tryb prezentacji automatycznie przy uruchamianiu aplikacji w trybie pełnoekranowym w obszarze Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > Tryb prezentacji umożliwia włączanie trybu prezentacji przy każdym uruchomieniu aplikacji pełnoekranowej i wyłączanie tego trybu po zakończeniu działania takiej aplikacji.

Włączenie opcji Automatycznie wyłączaj tryb prezentacji po umożliwia określenie czasu, po upływie którego tryb prezentacji zostanie automatycznie wyłączony.


note

Jeśli zapora działa w trybie interaktywnym i jest włączony tryb prezentacji, mogą wystąpić problemy z nawiązaniem połączenia internetowego. Może się to okazać kłopotliwe w przypadku uruchomienia gry, która komunikuje się z Internetem. W zwykłych warunkach pojawiłby się monit o potwierdzenie tego działania (jeśli nie zdefiniowano żadnych reguł komunikacji ani wyjątków), ale w trybie prezentacji interakcja ze strony użytkownika jest wyłączona. W takim przypadku rozwiązaniem jest zdefiniowanie reguły komunikacji dla każdego programu, który może kolidować z takim zachowaniem, lub zastosowanie innego trybu filtrowania w zaporze. Należy pamiętać, że jeśli przy włączonym trybie prezentacji zostanie otwarta strona internetowa lub aplikacja mogąca stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, jej ewentualnemu zablokowaniu nie będzie towarzyszyć żaden komunikat ani ostrzeżenie, ponieważ interakcja ze strony użytkownika jest wyłączona.