Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Jak zminimalizować interfejs użytkownika programu ESET Endpoint Security

W przypadku zarządzania zdalnego można zastosować wstępnie zdefiniowaną politykę „Widoczność”.

W przeciwnym razie należy wykonać te działania ręcznie:

  1. Naciśnij klawisz F5, aby otworzyć obszar Ustawienia zaawansowane, i rozwiń opcję Interfejs użytkownika > Elementy interfejsu użytkownika.
  2. Ustaw odpowiednią opcję dla ustawienia Tryb uruchamiania. Więcej informacji o trybach uruchamiania.
  3. Wyłącz opcje Pokaż ekran powitalny przy uruchamianiu i Użyj sygnałów dźwiękowych.
  4. Konfiguruj powiadomienia.
  5. Konfiguruj stany aplikacji.
  6. Konfiguruj komunikaty wymagające potwierdzeń.
  7. Konfiguruj alerty i okna komunikatów.