Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Interaktywne alerty


important

Szukasz informacju o typowych alertach i powiadomieniach?

Alerty interaktywne w sekcji Powiadomienia o ustawieniach zaawansowanych > Powiadomienia umożliwia skonfigurowanie sposobu obsługi okien komunikatów i interaktywnych alertów dotyczących wykrycia, w których użytkownik musi podjąć decyzję (na przykład o potencjalnej witrynie wyłudzającej informacje) w programie ESET Endpoint Security.

CONFIG_ALERT

Interaktywne alerty

Wyłączenie opcji Wyświetlaj interaktywne alerty spowoduje ukrycie wszystkich okien alertów i jest zalecane jedynie w specyficznych sytuacjach.

  • W przypadku użytkowników niezarządzanych zalecamy pozostawienie domyślnego ustawienia tej opcji (włączona).
  • W przypadku użytkowników zarządzanych należy pozostawić to ustawienie włączone i wybrać wstępnie zdefiniowaną czynność dla użytkowników w obszarze Lista interaktywnych alertów.

Alerty interaktywne — kliknij przycisk Edytuj, aby wybrać Alerty interaktywne, które będą wyświetlane.

Okna komunikatów

Aby wyskakujące okna były automatycznie zamykane po upływie określonego czasu, należy zaznaczyć opcję Automatycznie zamykaj okna komunikatów. Jeśli użytkownik nie zamknie okna alertu ręcznie, zostanie ono zamknięte automatycznie po upływie określonego czasu.

Limit czasu w sekundach — ustaw czas widoczności powiadomień. Wartość musi wynosić od 10 do 999 sekund.

Komunikaty potwierdzające — kliknij Edytuj, aby wyświetlić listy komunikatów wymagających potwierdzenia, z których można wybrać elementy do wyświetlenia.