Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Planowanie cotygodniowego skanowania komputera

Aby zaplanować zadanie cykliczne, otwórz główne okno programu > Narzędzia > Harmonogram. Poniżej przedstawiono krótką instrukcję planowania zadania, które umożliwia skanowanie dysków lokalnych co tydzień. Więcej szczegółowych instrukcji zawiera ten artykuł z bazy wiedzy.

Aby zaplanować zadanie skanowania:

  1. Kliknij przycisk Dodaj zadanie znajdujący się w głównym oknie sekcji Harmonogram.
  2. Z menu rozwijanego wybierz opcję Skanowanie komputera na żądanie.
  3. Wprowadź nazwę zadania i wybierz Cotygodniowo jako częstotliwość zadania.
  4. Ustaw dzień i godzinę wykonania zadania.
  5. Wybierz opcję Wykonaj zadanie jak najszybciej, aby wykonać zadanie później, gdyby zaplanowane wykonanie zadania nie odbyło się z jakiegoś powodu (np. w wyniku wyłączenia komputera).
  6. Przejrzyj podsumowanie planowanego zadania i kliknij przycisk Zakończ.
  7. Z menu rozwijanego Obiekty docelowe wybierz opcję Dyski lokalne.
  8. Aby zatwierdzić zadanie, kliknij przycisk Zakończ.