Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Zezwalanie na komunikację określonej aplikacji

Jeśli w trybie interaktywnym zostanie wykryte nowe połączenie, dla którego nie ma reguły, zostanie wyświetlony monit o zezwolenie na połączenie lub jego odmowę. Jeśli ta sama czynność ma być wykonywana przez program ESET Endpoint Security przy każdej próbie nawiązania połączenia, należy zaznaczyć pole wyboru Pamiętaj czynność (utwórz regułę).

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Można utworzyć nowe reguły zapory dla aplikacji, zanim zostaną one wykryte przez ESET Endpoint Security. W oknie konfiguracji zapory otwórz główne okno programu > Ustawienia > Sieć > Zapora > kliknij koło zębate > Konfiguruj > Zaawansowane > Reguły (kliknij przycisk Edytuj).

W celu dodania reguły należy kliknąć przycisk Dodaj. Kliknij opcję Dodaj, a następnie na karcie Ogólne wprowadź nazwę, kierunek i protokół komunikacyjny reguły. To okno umożliwia zdefiniowanie działania podejmowanego przy stosowaniu reguły.

Na karcie Lokalne należy podać ścieżkę do pliku wykonywalnego aplikacji i lokalny port komunikacyjny. Jeśli trzeba wprowadzić adres i port zdalny, należy przejść do karty Zdalny. Nowo utworzona reguła zostanie zastosowana, gdy tylko aplikacja spróbuje ponownie nawiązać komunikację.