Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Aktywowanie funkcji zdalnego monitorowania i zarządzania

Funkcja zdalnego monitorowania i zarządzania (Remote Monitoring and Management, RMM) umożliwia nadzorowanie i kontrolowanie systemów oprogramowania (na przykład na komputerach stacjonarnych, serwerach i urządzeniach mobilnych) przy użyciu lokalnie zainstalowanego agenta, do którego ma dostęp dostawca usługi zarządzania. Funkcji RMM można używać do zarządzania programem ESET Endpoint Security w wersji 6.6.2028.0 lub nowszej.

CONFIG_RMM

Domyślnie funkcja RMM firmy ESET jest wyłączona. Aby włączyć funkcję RMM firmy ESET, otwórz obszar Ustawienia zaawansowane > Narzędzia > ESET RMM i włącz przełącznik obok opcji Włącz RMM.

Tryb działania — wybierz opcję Tylko bezpieczne operacje, jeśli chcesz włączyć interfejs funkcji RMM dla bezpiecznych operacji tylko do odczytu. Wybierz opcję Wszystkie operacje, jeśli chcesz włączyć interfejs funkcji RMM dla wszystkich operacji.

Warunek

Tryb Tylko bezpieczne operacje

Tryb Wszystkie operacje

Get application-info

Get configuration

Pobieranie informacji o licencji

Get logs

Pobieranie stanu ochrony

Pobieranie stanu aktualizacji

Set configuration

 

Start activation

 

Start scan

Start update

Metoda autoryzacji — ustaw metodę autoryzacji funkcji RMM. Aby użyć autoryzacji, wybierz z menu rozwijanego pozycję Ścieżka aplikacji. W przeciwnym razie wybierz pozycję Brak.


warning

Funkcja RMM powinna zawsze korzystać z autoryzacji, aby uniemożliwić szkodliwemu oprogramowaniu wyłączenie lub pominięcie rozwiązań zabezpieczających firmy ESET do obsługi punktów końcowych.

Ścieżki aplikacji — ta opcja dotyczy określonej aplikacji, która ma uprawnienie do uruchamiania funkcji RMM. W przypadku wybrania opcji Ścieżka aplikacji jako metody autoryzacji kliknij pozycję Edytuj, aby otworzyć okno konfiguracji Dozwolone ścieżki aplikacji funkcji RMM.

CONFIG_RMM_ADD

Dodaj — tworzy nową dozwoloną ścieżkę aplikacji. Wprowadź ścieżkę lub kliknij przycisk, aby wybrać plik wykonywalny.

Edytuj — modyfikuje istniejącą dozwoloną ścieżkę. Użyj opcji Edytuj, jeśli folder z plikiem wykonywalnym został zmieniony.

Usuń — usuwa istniejącą dozwoloną ścieżkę.

Domyślna instalacja programu ESET Endpoint Security zawiera plik ermm.exe znajdujący się w katalogu aplikacji punktu końcowego (domyślna ścieżka to C:\Program Files\ESET\ESET Security). Plik ermm.exe wymienia dane z wtyczką funkcji RMM, która komunikuje się z agentem funkcji RMM połączonym z serwerem funkcji RMM.

  • Plik ermm.exe — narzędzie wiersza polecenia opracowane przez firmę ESET, które umożliwia zarządzanie produktami do obsługi punktów końcowych i komunikację z dowolną wtyczką funkcji RMM.
  • Wtyczka funkcji RMM to aplikacja innej firmy działająca lokalnie na punkcie końcowym w systemie Windows. Wtyczka została zaprojektowana do komunikacji z konkretnym agentem funkcji RMM (na przykład tylko z agentem Kaseya) i z programem ermm.exe.
  • Agent funkcji RMM to aplikacja innej firmy (na przykład firmy Kaseya) działająca lokalnie na punkcie końcowym w systemie Windows. Agent komunikuje się z wtyczką funkcji RMM oraz z serwerem funkcji RMM.